Berenschot: Hightechindustrie heeft value sourcing nodig

19 maart 2010 Berenschot

Om wereldwijd op het hoogste niveau te kunnen blijven opereren, moet de Nederlandse hightechindustrie – een netwerk van uitbesteders en  technologisch gespecialiseerde toeleveranciers – sterk investeren in een optimale onderlinge samenwerking .  Value sourcing is daarbij van wezenlijk belang.  Het adviesbureau Berenschot heeft  deze  methodiek beschreven in ‘Value Sourcing, Sourcing Value’. 

Het is het eerste boek dat  value sourcing  als standaard voor de industrie belicht.  Aan het woord komen vertegenwoordigers van o.a. ASML, het High Tech Systems Platform, Fokker Aerostructures, Thales en de Brabantse Ontwikkelings  Maatschappij.  Vandaag is het boek overhandigd aan Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven, die diverse regelingen en instrumenten beschikbaar stelt om Nederland dé internationale high tech hotspot voor maatschappelijke innovaties te laten worden. In deze hoedanigheid is het Ministerie van Economische Zaken en Point-One betrokken bij de totstandkoming van het boek.

Toeleveranciers en uitbesteders worden voortdurend gestimuleerd om hun prestaties te verbeteren en risico’s te minimaliseren. Value sourcing maakt de eisen van uitbesteders en de capaciteiten van toeleveranciers in één oogopslag helder en inzichtelijk. Het is een supply base management methodiek die is gebaseerd op de best practices van succesvolle Nederlandse organisaties. In het boek wordt een breed en kleurrijk beeld geschetst van de waarde van value sourcing voor de nano-elektronica, embedded systemen en mechatronica. Het geeft daarnaast handvatten voor de toepassing van de methodiek in de eigen organisatie.

De publicatie is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel zet het value sourcing gedachtegoed uiteen. Aan de hand van vijf schijnbare tegenstellingen die gepaard gaan met prestatieverbetering van toeleveranciers belichten prominenten uit de hightechindustrie en aanpalende instituten het value sourcing concept. Het tweede deel licht de praktische inzetbaarheid van de methodiek toe. Met aandacht voor het nut, de noodzaak en het rendement van value sourcing. Ook de implementatie, borging en beschikbaarheid van tools komen aan bod.

Het boek verschijnt naar aanleiding van het project ‘Value Sourcing; de weg naar structurele performanceverbetering’ dat Berenschot in opdracht van Point-One in de hightechindustrie begeleidt. Point-One is een strategisch innovatieprogramma voor nano-elektronica, embedded systemen en mechatronica met als doel de concurrentiekracht van dit cluster te versterken. Daarbij komt het mede aan op het structureel verbeteren van de prestaties van het midden- en kleinbedrijf in de toeleveringsindustrie. Deze sector speelt een cruciale rol in het verwezenlijken van de doelstellingen van Point-One. De auteurs van het boek (Hadewij van de Kamp en Karin Stalenhoef van Berenschot en Hans Dijkhuis van ASML) zijn nauw bij Point-One betrokken.

Nieuws

Meer nieuws over