Hewitt Associates: Rente stijgt licht in juli 2010

02 augustus 2010 Hewitt

De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen in Nederland is eind juli met een procentpunt gestegen ten opzichte van eind juni. De dekkingsgraad van het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds stond in de PensioenThermometer van Hewitt Associates eind juli op 103%.

Hoewel het er in de loop van de maand niet op leek dat de rente veel zou wijzigen is aan het eind van juli de rente toch nog licht gestegen. Aangezien de waardewijziging van de beleggingen ten opzichte van eind juni minimaal is, is de stijging van de dekkingsgraad vrijwel geheel het gevolg van de rentestijging.

Effect nieuwe prognosetafels van het Actuarieel Genootschap
De gestegen dekkingsgraad is enigszins geflatteerd. In juli gaf een lid van de Commissie Overlevingstafels van het Actuarieel Genootschap (AG) inzicht in het model van de nieuwste prognosetafels. Als het AG dit nieuwe model overneemt zal de dekkingsgraad naar verwachting met ongeveer 2 procentpunt dalen. Rekening houdend met deze nieuwe overlevingstafels zou de dekkingsgraad voor het gemiddelde pensioenfonds eind juli uitgekomen zijn op 101%.

Wijziging van de RTS in de maand juli
De onderstaande grafiek toont de verandering van de rentetermijnstructuur (RTS) in de maand juli. De rode staafjes geven de verandering in de rente ten opzichte van de voorgaande maand weer. De verandering staat op de rechteras weergegeven. De absolute hoogte van de rente (per looptijd) staat op de linkeras weergegeven. De grafiek toont dat de rente de afgelopen maand licht gestegen is. Dat betekent een licht dalende pensioenverplichting.Ter illustratie is er tevens een voorbeeld uitkeringenreeks in de grafiek geprojecteerd.

Hewitt - Uitkeringsreeks


Nieuws