Henk Wesseling associé bij adviesbureau Berenschot

24 februari 2010 Berenschot

Henk Wesseling (59) heeft zich als associé verbonden aan adviesbureau Berenschot. Hij gaat zich er bezighouden met opdrachten voor de adviesgroep Bestuurlijk Juridisch Organiseren. Tot voor kort was Wesseling gemeentesecretaris van Dordrecht, waar hij in juli 2000 in dienst trad. Van 1996 tot 2000 was hij directeur van de Algemene Rekenkamer. Daarvoor vervulde hij van 1992 tot 1996 de functie van gemeentesecretaris van Zwijndrecht. Het laatste jaar combineerde hij dit met het secretarisschap van de regio Zuid-Holland Zuid.

Voordat hij in Zwijndrecht ging werken, vervulde Henk Wesseling een aantal functies in overheidsdienst, onder meer bij het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Naast zijn associéschap bij Berenschot is Wesseling voorzitter van de Netwerkdirectie Drechtsteden en vervult hij de functie van regioregisseur. De Netwerkdirectie Drechtsteden, die wordt gevormd door de gemeentesecretarissen van de Drechtstedengemeenten, geeft ambtelijk leiding aan de netwerkorganisatie Drechtsteden.

Nieuws

Meer nieuws over