Hay Group: Uitstroom bij overheid door bezuinigingen

09 mei 2011 Hay Group

Zeven op de tien ambtenaren en bestuurders verwachten dat de bezuinigingen het overheidsorganisaties moeilijk zullen maken om goede mensen binnen te halen en te behouden. Bij het Rijk zijn zelfs acht op de tien medewerkers daarvoor bang. Groot is ook het aantal rijksambtenaren (67 procent) dat een uittocht van vooral jongere medewerkers vreest door de besparingsmaatregelen. Bij provincies (62 procent) en gemeenten (54 procent) is die angst iets minder groot. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1800 ambtenaren, uitgevoerd door het blad Binnenlands Bestuur en organisatieadviesbureau Hay Group.

Uit het onderzoek kwam eerder al naar voren dat het zeer waarschijnlijk is dat de besparingsmaatregelen op langere termijn meer geld zullen kosten dan ze op korte termijn opleveren. Vooral ambtenaren in rijksdienst (57 procent) en bij de gemeenten (49 procent) zijn hier beducht voor. De respondenten vrezen bovendien dat ze alles moeten blijven doen, alleen met minder geld, middelen en mensen. Op het personele vlak bestaat hierdoor het risico dat de overheid last krijgt van een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Bedrijfsleven profiteert
Bijna de helft van alle respondenten geeft in het onderzoek aan dat in hun organisatie onvoldoende duidelijk is wáár de bezuinigingen gaan vallen. Eric van Zelm, directeur Publieke Dienstverlening en Bestuur bij Hay Group: “Dit heeft onzekerheid op de werkvloer tot gevolg, wat ten koste gaat van de baantevredenheid. Het gevaar ontstaat dat talentvolle, jonge medewerkers overstappen naar het bedrijfsleven. Bovendien is het waarschijnlijk dat de overheid over 2 à 3 jaar massaal interim specialisten moet inhuren, van wie dit jaar als bezuinigingsmaatregel afscheid wordt genomen. Hiermee profiteert het bedrijfsleven van de reorganisaties bij de overheid.”

Elbert Hoogendoorn, senior consultant productiviteitsverbetering bij Hay Groep zegt hierover: “Besparingsmaatregelen hoeven een organisatie niet te verzwakken, mits ze deel uitmaken van een strategisch personeelsplan. De enquête maakt echter duidelijk dat het aan zulk beleid ontbreekt bij de overheid: er wordt vooral gesneden in de formatie en veel minder in het takenpakket. Alles willen blijven doen met minder mensen, verhoogt de werkdruk, verlaagt de kwaliteit van het werk en verslechtert het werkklimaat. Zo jaag je het talent weg.” Er zullen volgens Hay Group in het takenpakket echt keuzes moeten worden gemaakt. “Betrek de medewerkers hierbij. Zij weten als geen ander de bottlenecks en verbetermogelijkheden in het werk aan te geven. Bovendien zullen zij straks de nieuwe doelstellingen realiteit moeten maken.”

Over het onderzoek
Hay Group en Binnenlands Bestuur hebben het onderzoek samen uitgevoerd. 1809 respondenten hebben de vragenlijsten ingevuld. Deze respondenten zijn medewerkers en leidinggevenden binnen hoofdzakelijk Rijksoverheid, Provincies en Gemeenten. De uitkomsten werden in drie afzonderlijke delen gepubliceerd door Binnenlands Bestuur. Deel drie verscheen afgelopen vrijdag in het blad en is ook als artikel te lezen op www.binnenlandsbestuur.nl.

Over Hay Group
Hay Group is een wereldwijd organisatieadviesbureau. Samen met het management van organisaties maken we de strategie concreet. We ontwikkelen talent, zorgen dat mensen effectiever werken en dat ze gemotiveerd zijn om optimaal te presteren. Met ruim 2.600 mensen, werkzaam in 85 kantoren in 47 landen, werkt Hay Group voor ruim 7.000 internationale bedrijven en organisaties. Ruim 60 jaar staan wij bekend om ons gedegen onderzoek en het grondige karakter van ons werk. We geven klanten een vernieuwende kijk op de eigen organisatie, een efficiënte aanpak en duurzame resultaten. In het Nederlandse kantoor in Zeist werken ruim 170 medewerkers.

Nieuws