Hay Group en Exser introduceren innovatiescan

14 september 2010 Consultancy.nl

Hay Group heeft in samenwerking met partner Exser, het centrum voor diensteninnovatie in Nederland, een scan ontwikkeld om organisaties te helpen bij het effectief organiseren van innovatie. Met deze scan breidt het internationale organisatieadviesbureau haar consultancy-activiteiten op het gebied van innovatie verder uit. De nieuwe innovatiescan van Hay Group en Exser focust zich, in tegenstelling tot andere innovatiescans, op het innovatievermogen van een organisatie. De scan richt zich dus niet op de inhoudelijke kant van innovatie, waarbij men onderzoekt in welke markt een bedrijf het beste een product of dienst kan ontwikkelen.  

De nieuwe innovatiescan is een diagnose-instrument om te meten hoe het gesteld is met het innovatieklimaat- en innovatiepotentieel van een organisatie. De scan bestaat uit een serie van  gerichte online vragen voor management en medewerkers. Thema’s die via de vragenlijst onder andere worden gemeten worden, zijn: marktgerichtheid en belang van innovatie voor een organisatie, samenwerking met andere partijen, de mate van creativiteit en de kwaliteit van het leiderschap.  De uitkomsten van de scan geven een heldere analyse van het potentieel van de organisatie om te kunnen innoveren, haar belangrijkste risico’s en de prioriteiten voor aanpassingen in structuur, processen, werkklimaat en managementstijlen. Op basis daarvan werkt Hay Group samen met de organisatie een praktische innovatieagenda uit met heldere stappen en activiteiten.

“Vernieuwing en ontwikkeling zijn voor bedrijven de kern voor groei en waardecreatie. Toch hebben veel organisaties grote moeite met het formuleren van een passende innovatieambitie die aansluit op de bedrijfsstrategie. Op het pad van agenda naar concrete te vermarkten winstgevende producten of diensten gaat veel mis. Hierdoor raken serieuze kansen onnodig verloren. Divers onderzoek geeft aan dat de innovatie door Nederlandse bedrijven verder achterop raakt, dit is een serieuze bedreiging”, aldus Herman Koning, Director Business Soutions bij adviesbureau Hay Group. “Ook het inrichten van een effectief innovatieproces en het creëren van een werkklimaat dat innovatie stimuleert en mogelijk maakt, blijken vaak lastige opgaven. Het fundament voor succesvolle innovatie ligt bij de leiders van het bedrijf die deze juiste set van organisatorische en culturele condities hiervoor weten te realiseren. Onze scan helpt bedrijven met het gemakkelijk en praktisch meten van de dikte van dit fundament.”

Nieuws

Meer nieuws over