Hay Group: Beloning NL bestuurders loopt terug

30 september 2010 Hay Group

Bestuurders in Europa hebben hun bonussen het afgelopen jaar zien stijgen, zo blijkt uit een onderzoek dat organisatieadviesbureau Hay Group vandaag presenteert. Het rapport ‘Top executive compensation in Europe’ bevat beloningsdata van 257 ondernemingen uit de Financial Times Europe 500 over de economische effecten en andere invloeden op de salarissen van bestuurders in het afgelopen jaar.

De resultaten laten zien dat de basissalarissen van bestuurders bij grote ondernemingen 1,2 procent zijn achtergebleven op de inflatie. Alleen in België, Rusland, Spanje en Zwitserland zijn de salarissen in verhouding toegenomen.

Hay Group - Beloning

Ondanks het feit dat de basissalarissen zijn achtergebleven, nam de totale beloning van bestuurders toe. De voornaamste reden daarvoor is het herstel van de werking van de jaarlijkse bonusregeling; in acht van de elf onderzochte landen bleken die bonussen te zijn toegenomen. De Nederlandse bestuurders blijven hierin achter. De bonussen van de onderzochte bedrijven in Nederland daalden met zeven procent.

Simon Garrett, projectleider van het Europese ‘Top executive compensation’-onderzoek: “De verwachting was dat de financiële crisis en de recessie voor een fundamentele verandering in Europese bestuurdersbeloning zou zorgen. In werkelijkheid zijn de veranderingen beperkt gebleven. De veranderingen in bonussen lijken voort te komen uit de begrijpelijke vrees bij commissarissen dat een onhaalbare bonus bestuurders niet zal motiveren. Commissarissen hebben de prestatiedoelstellingen daarom bijgesteld, om zo beter aan te sluiten op de lastige marktomstandigheden. Het bedrag dat beschikbaar is voor bonussen bleef in de meeste gevallen echter gelijk. Gecombineerd met de lagere doelstellingen heeft dit in Europa geleid tot een herstel van de bonussen naar het niveau van voor de recessie. De bonussen van bestuurders van grote Nederlandse bedrijven vormen daarop een uitzondering.” Jeroen Kirch, directeur bestuurdersbeloningen bij Hay Group Nederland, legt uit waarom: “Prestatiedoelstellingen bleven gelijk of bonussen werden helemaal niet uitgekeerd. Dat laatste vanwege een algemene salarisbevriezing of omdat bedrijven staatssteun hadden ontvangen en daardoor aan overheidsregels gebonden waren.”

Uit het onderzoek blijkt tevens dat langetermijnbeloningen een substantieel deel uitmaken van de beloning van de Europese bestuurders. Over het algemeen zijn deze beloningen afgenomen. De hoogste langetermijnbeloningen aan CEO’s werden uitgekeerd in Zwitserland, Italië en Engeland, de laagste in Zweden en Noorwegen.

Simon Garrett vervolgt: “Voor wat betreft langetermijnbeloning hebben veel Europese aandeelhouders aangegeven dat jaarlijkse toekenningen tegen een vaste waarde kunnen leiden tot een flinke meevaller voor bestuurders. Als een beloning in de vorm van aandelen bijvoorbeeld wordt vastgesteld wanneer de markt in een dip zit, dan kan die beloning onbedoeld veel meer waard zijn als een bestuurder deze bij een hersteld marktniveau uitgekeerd krijgt. Deze beloningen zouden heroverwogen moeten worden om een bonuscrisis 2.0 te voorkomen. Het lijkt er op dat commissarissen die boodschap ter harte hebben genomen.

Hay Group gelooft dat beloningscommissies nu meer dan ooit moeten inzien wat de wisselwerking is tussen beloning en bedrijfsstrategie en wat de potentiële waarde is van de totale beloning voor bestuurders. Garrett: “Zonder dat inzicht kan een duurzame lange-termijnaanpak niet slagen. Commissarissen hebben geen andere keuze dan topsalarissen in te zetten als een strategisch instrument om te kunnen uitblinken in een markt met steeds meer concurrentie.” Kirch: “Daarnaast is het beloningsbeleid voor bestuurders tegenwoordig ook het visitekaartje van de onderneming geworden.”

Over het onderzoek 

Het Hay Group Top Executive Compensation in Europe-rapport is een analyse van de beloningsgegevens van 1.274 directieleden van de 257 grootste Europese organisaties. De organisaties uit het onderzoek maken alle deel uit van de Financial Times (FT) Europe 500 (de top-500 van Europese organisaties op basis van beurswaarde) en zijn representatief voor de grootste organisaties in Europa. De lijst bevat deelnemers met een beurswaarde uiteenlopend van € 1,4 miljard tot meer dan € 100 miljard in maart 2010. 

Over Hay Group

Hay Group is een wereldwijd organisatieadviesbureau. Samen met het management van organisaties maken we de strategie concreet. We ontwikkelen talent, zorgen dat mensen effectiever werken en dat ze gemotiveerd zijn om optimaal te presteren. Met ruim 2.600 mensen, werkzaam in 85 kantoren in 47 landen, werkt Hay Group voor ruim 7.000 internationale bedrijven en organisaties. Ruim 60 jaar staan wij bekend om ons gedegen onderzoek en het grondige karakter van ons werk. We geven klanten een vernieuwende kijk op de eigen organisatie, een efficiënte aanpak en duurzame resultaten. In het Nederlandse kantoor in Zeist werken ruim 170 medewerkers.

Nieuws

Meer nieuws over