Hay Group: bedrijven moeten verder snijden in kosten

30 juni 2010 Hay Group

Meer dan driekwart van de bedrijven moet nog verder in de kosten snijden om reorganisaties te laten slagen. Bedrijven hebben het afgelopen jaar vooral de kaasschaaf gehanteerd zonder structurele verbeteringen te bereiken. Dit blijkt uit onderzoek van Hay Group en Martin Ward Anderson onder ruim 100 CFO’s, dat vandaag bekend is gemaakt.
   
Hay Group en Martin Ward Anderson hebben gezamenlijk onderzoek uitgevoerd en ruim 100 Nederlandse CFO’s ondervraagd naar de effecten van hun reorganisaties van het afgelopen jaar. CFO’s zeggen dat de genomen maatregelen vooral korte termijn resultaatverbeteringen hebben gebracht. Uit het onderzoek blijkt verder - nu het stof is neergedaald –  dat motivatie en kwaliteit van arbeid serieus schade hebben opgelopen.

Reorganisaties zijn halverwege
Een ruime meerderheid (60%) van de ondervraagde CFO’s heeft het afgelopen jaar een reorganisatie geleid als gevolg van de recessie. Men geeft aan dat hierdoor meer focus en slagvaardigheid bij bedrijven is ontstaan. 52% geeft aan de strategie te hebben herzien en (weer) meer aandacht te richten op de markt (57%) en de core business (70%). Daarnaast hebben veel bedrijven de crisis aangegrepen om vereenvoudiging aan te brengen in organisatiestructuur (52%). Samen met terugbrengen van het personeelsbestand (gemiddeld 15%) heeft dit bij meer dan de helft van de bedrijven geleid tot verhoging van de productiviteit en winstgevendheid per medewerker.

Nieuwe maatregelen verwacht
In eerste instantie lijkt het resultaat van de reorganisaties veelbelovend. CFO’s geven echter aan verdere maatregelen op de agenda te hebben staan. Meer dan driekwart van de bedrijven ziet zich genoodzaakt nog verder in de kosten te moeten snijden. De organisatie en processen moeten verder gestroomlijnd worden om structurele verbetering van de performance te waarborgen op de langere termijn.

Herman Koning, director Business Solutions Hay Group: “De recessie heeft als een ‘wake up call’ gewerkt. Omzetten en verdienmodellen bleken ineens niet meer vanzelfsprekend. Bedrijven waren genoodzaakt tot bezinning over hun bestaansrecht in de markt en de toegevoegde waarde die zij leveren. Daarnaast was er ook behoorlijk wat vet op de botten aanwezig, zeker in sommige sectoren. Veel bedrijven hebben zich laten verleiden tot het doen van (te) snelle kosteningrepen, waarbij niet alleen in het vet maar ook in vitale activiteiten is gesneden. Op korte termijn verbetert dit weliswaar de cash flow, maar structurele omzet- en margeverbetering blijft uit. Hierdoor zijn nieuwe (kosten)maatregelen nodig.”

Motivatie en talent beschadigd
Als gevolg van de reorganisaties heeft de samenstelling van de talentpool (de high-performers en - potentials in de organisatie) deuken opgelopen. Bij het snijden is talent verloren gegaan.

Ook geven CFO’s aan dat de motivatie van medewerkers is beschadigd als gevolg van reorganisaties en dat het verbeteren hiervan nu zeer hoog op de agenda staat (bijna 80% van de respondenten). Dit is in overeenstemming met de uitkomsten van andere onderzoeken van adviesbureau Hay Group.

Sieto Engelmoer, Directeur Martin Ward Anderson Nederland: “Dat de CFO’s de medewerkermotivatie als prioriteit zien is veelzeggend. De arbeidsmarkt is (in tegenstelling tot voorgaande recessies) nog redelijk mobiel en een slechte sfeer kan medewerkers doen besluiten te vertrekken. Dit in combinatie met een toch al verdund bestand aan talent maakt een organisatie extra kwetsbaar.”

Effectief herstructureren
Koning: “In de komende periode van zeer beperkte economische groei zullen bedrijven zich niet uitsluitend moeten laten leiden door hun absolute kostenniveau. Beter is het te kijken naar de waarde die de onderliggende activiteiten genereren. Essentieel hiervoor is een heldere strategie in combinatie met goed leiderschap en teams die deze strategie kunnen omzetten in executie. Dit vormt het fundament voor duurzame verbetering en bedrijfscontinuïteit.”

Nieuws