Altran: getijdenenergie niet rendabel in Terneuzen

26 september 2008 Consultancy.nl

De Provincie Zeeland voert een beleid gericht op het verduurzamen van haar energievoorziening. In het kader van de verduurzaming heeft de gemeente Altran Technologies ingehuurd om te inventarisen of er mogelijkheden zijn voor de Gemeente Terneuzen voor opwekking van energie met behulp van de getijdenstroming in de Westerschelde. Na een analyse van circa 4 maanden heeft het adviesbureau de bevindingen samengevat in het rapport “Haalbaarheidsonderzoek Getijdenenergie uit de Westerschelde”. Uit het onderzoek blijkt dat er in de Westerschelde geen geschikte locatie te vinden is voor het opzetten van een rendabel getijdenenergieproject. Het inrichten van een testlocatie behoort wel tot de mogelijkheden.

Download het rapport: Haalbaarheidsonderzoek Getijdenenergie uit de Westerschelde

Om getijdenenergie te kunnen opwekken moet de stroomsnelheid van het water hoog genoeg zijn en moet het water diep genoeg zijn, 15 tot 20 meter. Ook moet de turbine buiten de vaargeul staan. In eerste instantie zijn de gebieden rondom de steiger bij het terrein van Dow Chemical en rondom de steiger bij de voormalige veerhaven van Terneuzen bekeken. Bij de Dow-steiger is de Westerschelde diep genoeg, maar de stroomsnelheid te laag. Daarbij zijn in het verleden slechte ervaringen opgedaan met energiewinning uit getijdenenergie bij de Dow-steiger. Vooral de turbulente stroom van het water was daar de oorzaak van. De oude veerhaven voldoet niet aan de diepte-eisen en ook niet aan de stroomsnelheid. Dus ook die locatie is niet geschikt voor een commercieel rendabel getijdenenergieproject. Ook als testlocatie zijn beide plekken volgens het onderzoek niet geschikt.

Verder onderzoek leert dat ook twee andere locaties in de Westerschelde niet voldoen aan de minimale stroomsnelheid. 'Op basis van de huidige technologieën zal een succesvol getijdenenergieproject bij deze locaties daarom waarschijnlijk niet gerealiseerd kunnen worden', concludeert het rapport. 'Wel zouden deze gebieden kunnen fungeren als testlocatie.' Een locatie nabij de Griete valt af, omdat daar volgens Rijkswaterstaat geen drijvende constructie ingericht als testlocatie is toegestaan. Het gebied ligt te dicht bij de vaargeul. Blijft over een locatie midden in de Westerschelde tegenover Terneuzen. Met behulp van een drijvende ponton zouden daar verschillende technologieën in het water geplaatst en in de praktijk getest kunnen worden.

De gemeente gaat in de komende maand het rapport in detail bestuderen en vervolgstappen opstellen.

Nieuws