Gupta: ziekenhuissector verbetert door marktwerking

20 februari 2007 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Na jaren van dalende prestaties, hebben Nederlandse ziekenhuizen hun resultaten in 2004 sterk verbeterd. De productiviteit steeg sterk en de winst groeide spectaculair met meer dan €100 miljoen. Belangrijker nog is dat bijna alle ziekenhuizen het beter deden: 74 van de 90 verbeterden hun productiviteit, en 85 van de 90 ziekenhuizen hebben over 2004 positieve resultaten behaald. Dat blijkt uit het onderzoek "The Pied Piper of Hamelin" van Gupta Strategists.

Nederlandse ziekenhuizen en de omliggende concurrerende omgeving

In 2004 hebben de Nederlandse ziekenhuizen meer patiënten geholpen voor minder geld per patiënt. Hiermee laten de ziekenhuizen een indrukwekkende verbetering van de arbeidsproductiviteit zien met 3,2 procent - een trendbreuk met het verleden. De helft van de waarde van de productiviteitsstijging - ruim €200 miljoen - is teruggegeven aan de betalers. Met de andere helft is de financiële positie van ziekenhuizen versterkt. De meeste Nederlandse ziekenhuizen werken al in een concurrerende markt. Bovendien ziet Gupta Strategists dat ziekenhuizen met een hoog marktaandeel, gemeten op een vernieuwende en consistente manier die aansluit bij de marktwerking in de sector, sneller groeien en dus verder zullen uitlopen.

Concurrerende markt voor meeste ziekenhuizen

Twaalf miljoen Nederlanders hebben de keuze uit ten minste twee ziekenhuizen binnen een kwartier reisafstand. En mensen maken een keuze tussen ziekenhuizen. Zo'n 1 tot 2 procent van de eerste polikliniekbezoeken verandert per jaar van ziekenhuis. Ziekenhuizen die meer trekken dan op grond van hun ligging wordt verwacht, groeien sneller. Er ontstaan 'winnaars' en 'verliezers' in de ziekenhuismarkt. Zeker omdat er op competitieve markten, zoals in Rotterdam een correlatie lijkt te ontstaan tussen marktaandeel, kosten per patiënteenheid en financiële sterkte.

Sterke groei in arbeidsproductiviteit

Na jaren van afnemende productiviteit is in 2004 de cost-to-serve per patiënteenheid gedaald met 1,4 procent (reëel). Deze verbetering liet zich zowel in arbeidskosten (1,6 procent) als in inkoopkosten (1 procent) zien. Een sterk verbeterde arbeidsproductiviteit - van gemiddeld 222 naar 229 patiënteenheden per FTE - ligt hieraan ten grondslag. Dit is een indrukwekkende trendbreuk met het verleden. De waarde van deze productiviteitsverbetering is zo'n 220 miljoen Euro. Dit voordeel is verdeeld tussen de ziekenhuizen en de verzekeraars en daarmee hun patiënten.

Financiële positie verstevigd

De financiële positie van de Nederlandse ziekenhuizen is sterk verbeterd. Dit kon door een winsttoename van gemiddeld 0,5 procent in 2003 naar 1,3 procent in 2004. Hiermee is de balans van de ziekenhuizen ook sterk verbeterd.

Verdere scheiding 'winnaars' en 'verliezers'

Gupta Strategists heeft de Nederlandse ziekenhuizen verdeeld in drie groepen op basis van hun strategische, operationele en financiële positie. Bijna driekwart van de ziekenhuizen uit de laagst scorende groep in 2003 is dat ook in 2004. Er is duidelijk al een scheiding tussen goed en minder goed presterende ziekenhuizen gaande.