Gupta: stijging personeelskosten van ziekenhuizen

05 oktober 2009 ZorgVisie

De totale personeelskosten voor ziekenhuizen zijn in 2008 gestegen met 8 procent tot €9,9 miljard. Redenen hiervoor zijn een lagere productiviteit, hogere lonen en duur extern personeel. Dat stelt Gupta Strategists in zijn ziekenhuisstudie over 2008 - 'Zen and the Art of Hospital Maintenance'.

“Het is absoluut noodzakelijk dat de hele sector het arbeidsprobleem snel en serieus aanpakt. Het huidige niveau van arbeidsintensiviteit voor zorg is eenvoudigweg niet vol te houden in de toekomst”, volgens de studie. Vorig jaar daalde de arbeidsproductiviteit met 4,3 procent. Dubbel administratief werk, onlogische en onproductieve routering en slechte planning zijn onder andere oorzaken voor de daling van arbeidsproductiviteit. Gupta Strategists meent in het rapport dat ziekenhuizen de productiviteit aanzienlijk kunnen verbeteren door alle processen een voor een aan te pakken.

Duur extern personeel

De externe arbeidskrachten zorgden voor een stijging in personeelskosten. De inhuur van externen is gestegen met 28 procent. Hoewel zij slechts 2 procent uitmaken van het totale personeelsbestand, zijn de lonen van externe medewerkers aanzienlijk hoger. Per ziekenhuis werden ongeveer vijftig externen ingehuurd.

Cruciale posities

Door het tekort aan personeel in cruciale posities kunnen mensen in die posities ontslag nemen en zich laten inhuren door het ziekenhuis. Zodoende ontvangen zij een hoger salaris voor dezelfde werkzaamheden. Om deze trend tegen te gaan, verhogen ziekenhuizen de salarissen van het vaste personeel. Het verschil in salaris is voorlopig nog te groot om deze trend tegen te gaan.

Hogere Lonen

Stijgende lonen hebben eveneens gezorgd voor meer kosten. Het salaris in de ziekenhuissector groeide met circa 6 procent.

Nieuws

Meer nieuws over