Gupta Strategists: privatisering verbetert zorgsector

26 november 2007 Gupta Strategists

Op basis van twee case studies concludeert Gupta Strategists dat privatisering kan helpen in het verbeteren van de zorg. Niet alleen door de relatieve kosten te verlagen, maar vooral door hogere kwaliteit te leveren voor die lagere kosten.

De aanwezigheid van een for-profit ziekenhuis kan een race voor kwaliteit ontketenen, terwijl de relatieve kosten dalen.

De prestaties van ziekenhuizen blijven de aandacht trekken. Het Ministerie van VWS wil in de komende jaren focussen op drie belangrijke issues in de ziekenhuiszorg:

- Zichtbaarheid kwaliteit (transparantie)
- Natuurlijke cliëntgerichtheid (versterken positie klant)
- Vanzelfsprekende veiligheid (patiëntveiligheid)

Daarnaast is het Ministerie van VWS druk bezig om de stijging van de zorgkosten te beteugelen. Het overall doel is betere zorg voor minder geld.

Om dit te bereiken ontwikkelt het Ministerie programma's om de kwaliteit te verhogen. Tegelijkertijd legt het ministerie kortingen op aan de ziekenhuissector om de doelmatigheid te vergroten. Gevolg van deze sectorbrede aanpak is dat het langdurige processen worden waar in zeer kleine stapjes resultaten worden geboekt.

Ook krijgen de ziekenhuizen steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen beslissingen: de kapitaallasten worden geïncorporeerd in DBCs, vrije onderhandelingen over prijs en volume van een deel van de productie (B-segment), etc.

In Nederland vindt op dit moment een politieke discussie plaats over het toelaten van ondernemingen met winstoogmerk in het ziekenhuis systeem. De voorstanders zeggen dat op deze manier een betere financiële prikkel bij de ziekenhuizen wordt gelegd om de doelmatigheid te vergroten. Tegenstanders zeggen dat gezondheidszorg een publieke taak is, waarbij het niet gepast is als daar winst op gemaakt wordt die aan derden wordt uitgekeerd. Veelal gaat men er hierbij aan voorbij dat 40-50% van de totale uitgaven in ziekenhuizen voor goederen en materialen zijn. De toeleveranciers van deze goederen en materialen zijn allemaal bedrijven met een winstoogmerk. En ze maken niet zelden winsten van 20-40%.

Ook zijn tegenstanders van winstuitkering aan ziekenhuizen bang dat ziekenhuizen gaan bezuinigen op zorg aan patiënten, om daarmee hun winstmarge en/of de waarde van de aandelen te verhogen. Men verwijst dan graag en veel naar de Verenigde Staten, waar het voorkomt dat onverzekerde patiënten niet geholpen kunnen worden omdat ze een ingreep niet kunnen betalen. Thomas Moore's nieuwe film laat hier op indringende en demagogische wijze voorbeelden van zien. Ook in de VS is het overigens wettelijk geregeld dat patiënten nooit geweigerd kunnen worden als zij acute, levensbedreigende hulp nodig hebben.

In landen om ons heen wordt al gebruik gemaakt van het instrument van op winst gerichte ziekenhuizen. Zeker ook in landen met een sterker door de overheid gereguleerde gezondheidszorg dan Nederland, zoals Duitsland, Zweden en Frankrijk. In deze landen richten de private investeerders zich na de overname vooral op het verhogen van de kwaliteit door het identificeren en verspreiden van best practices, verbeteren van de service en het verlagen van de kosten door de bundeling van administratieve processen.

Case 1: St Goran - Capio (Zweden). Klik hier voor de case-study.
Case 2: LBK - Asklepios (Duitsland). Klik hier voor de case-study.

Algemene conclusie van deze twee voorbeelden is dat privatisering kan helpen in het verbeteren van de zorg. Niet alleen door de relatieve kosten te verlagen, maar vooral door hogere kwaliteit te leveren voor die lagere kosten. Waarschijnlijk is dit ook wel te realiseren op andere manieren, maar door de veranderende cultuur gebeurt het in ziekenhuizen met winstoogmerk eerder en sneller.

Nieuws

Meer nieuws over