Gupta Strategists presenteert ‘early warning system’

05 oktober 2009 Gupta Strategists

Adviesbureau Gupta Strategists presenteert een ‘early warning system’ om vroegtijdig ziekenhuizen in kaart te brengen die een te hoog financieel risico lopen. Doordat ziekenhuisopbrengsten in 2008 blijven stijgen, terwijl productiviteit verder daalt, komt de toekomstige financiering van de zorg nog verder onder druk. Vroegtijdig detecteren van ziekenhuizen met een financieel risico en adequaat ingrijpen kan hoge maatschappelijke kosten voorkomen.

Gupta Strategists analyseerde  de positie van Nederlandse ziekenhuizen in 2008 op basis van jaarverslagen. De bevindingen staan in het rapport “Zen and the Art of Hospital Maintenance”.

De belangrijkste conclusies van deze studie zijn:

 • Opbrengsten van ziekenhuizen blijven aanzienlijk sneller groeien dan de economie, kosten stijgen iets sneller dan opbrengsten.
  De lange termijn groei van de zorgsector van 7% per jaar sinds 1972 had een solide fundering van 5% economische groei per jaar. De groei van de economie is in 2008 aanzienlijk lager (2%), maar opbrengsten van ziekenhuizen blijven doorgroeien (6,8%). Deze kloof tussen economische groei en de groei van ziekenhuizen zal in 2009 nog groter worden, aangezien de economie significant krimpt. Het risico dat zorg onbetaalbaar wordt, wordt verder versterkt doordat de kostenstijging bij ziekenhuizen in 2008 een tiende procent hoger is dan de opbrengstenstijging.
 • Productiviteit van ziekenhuizen is in 2008 wederom gedaald
  De totale ziekenhuissector heeft in 2008 geen productiviteitsverbetering weten te realiseren. De jaarlijkse stijging van de cost to serve in de periode 2002-2007 bedroeg 2,3%. De stijging van 3,6% in 2008 is aanzienlijk hoger dan de jaarlijkse stijging in de voorgaande vijfjarige periode. Terwijl de productiviteitsdaling in het verleden voornamelijk het gevolg was van stijgende inkoopkosten, was in 2008 een explosieve stijging van de personeelskosten de belangrijkste oorzaak.
 • Arbeidskosten, zowel van salarissen als extern ingehuurd personeel, stegen sterk
  De belangrijkste oorzaken van de productiviteitsdaling in 2008 waren een stijging van de salarissen en een toename van het aantal ingehuurde arbeidskrachten. De totale arbeidskosten voor ziekenhuizen stegen in 2008 met 8% tot 9,9 miljard euro. Tekort aan personeel is echter nog een groter probleem voor ziekenhuizen dan de kosten van arbeid. Het huidige niveau van arbeidsintensiviteit voor zorg is eenvoudigweg niet vol te houden in de toekomst. Het verbeteren van de arbeidsproductiviteit moet dan ook een topprioriteit worden voor ziekenhuizen.
 • Wankele winsten werden gestut door moeizame overgang naar B-segment
  De ziekenhuizen boekten gezamenlijk een winst van 226 miljoen euro. Dit komt overeen met 1,3% van de opbrengsten in 2008. De winstmarge lag in 2008 iets lager dan de marge van 1,4% in 2007. De onderliggende winstgevendheid in 2008 was zelfs nog lager aangezien een aanzienlijk deel van de groei van de opbrengsten veroorzaakt is door onzekerheden en fouten bij het schatten van de budgetcorrectie voor de uitbreiding van het B-segment in 2008. We schatten dat als de correctie van het A-segment budgetneutraal was geweest, de winst van de ziekenhuizen 0,9% of 158 miljoen euro zou zijn geweest.
 • Signaleringssysteem detecteert vroegtijdig ziekenhuizen die een hoog risico lopen
  We ontwikkelden een vroegtijdig signaleringssysteem (‘early warning system’) om ziekenhuizen in kaart te brengen die financiële risico’s lopen.

  Als situatie voor de zeven ziekenhuizen met het hoogste risico niveau uitmondt in een crisis zoals die van de IJsselmeerziekenhuizen, dan bedragen de kosten hiervan 300 miljoen euro, dit is 23% van hun omzet. De prestatieverbetering die van deze groep vereist wordt, bedraagt slechts 54 miljoen euro, oftewel 4% van hun omzet. Behalve dat patiënten baat hebben bij continuïteit van zorg, loont het dus om risico’s eerder in kaart te brengen en af te wenden (54 miljoen euro aan reorganisatie) in plaats van de pijn achteraf te bestrijden (300 miljoen euro aan reddingsoperaties).

Nieuws