Gupta Strategists: besparing van €1,5 miljard in zorgsector

20 april 2009 Gupta Strategists

In het rapport 'Code Red: Scenario voor zorgontwikkeling 2009-2014 in de huidige crisis' heeft adviesbureau Gupta Strategists potentiële besparingen geïdentificeerd in de zorgsector van €1,5 miljard door uitbereiden van B-segment en verbeteren van chronische zorg.

Het ministerie van VWS stelt nieuwe maatregelen voor om de financiële consequenties voor de zorg van de huidige economische crisis te adresseren. Gupta Strategists onderzocht de effecten van de deze maatregelen.

Er ontstaat de komende jaren een groot gat tussen belastinginkomsten en zorguitgaven waardoor de premies op de zorgpolissen dreigen te verdubbelen. Het bedrag van 2,4 miljard euro aan extra bezuinigingen die VWS voorstelt valt in het niet bij het gat dat ontstaat tussen de belasting- en premieopbrengsten en de groei van de zorgkosten. De voorgestelde bezuinigingen dichten maar 15% van het gat dat in 2014 is ontstaan.

Gupta Strategists heeft potentiële besparingen geïdentificeerd van EUR 1,5 miljard door uitbereiden van B-segment en verbeteren van chronische zorg. Verplaatsen van chronische zorg geeft een nauwelijks noemenswaardige besparing (EUR 40 mln.). Gupta Strategists geconcludeerd dat het verplaatsbare deel van de chronische zorg bijna niet duurder is in ziekenhuizen dan bij huisartsen (Diabetes en COPD patiënten). Er is meer winst te boeken door het verminderen van complicaties  (EUR 200 mln.) bij chronische zorg, wat wellicht beter te realiseren is door meer aandacht van huisartsen. In B-segment heeft wegwerken van prijsverschillen het grootste effect, EUR 750 mln.

Los van de bijdrage die de bezuinigingen leveren aan het beperken van het gat in de zorgfinanciering moet ook nog afgewacht worden of de bezuinigingen worden gerealiseerd. Dat geldt vooral voor de effecten van marktwerking en overheveling van chronisch zieken. De maatregelen ten aanzien van de zorgtoeslag en eigen bijdrage heeft de overheid in eigen hand. Theoretisch is een miljardenbesparing in de zorg mogelijk, maar het zou wel een trendbreuk met het verleden zijn. Om een besparing van 1,2 miljard te realiseren moeten de ziekenhuizen in de periode 2010-2014 een jaarlijkse efficiëntieverbetering van 1,6% boeken, terwijl de afgelopen jaren de kosten per patiënteenheid jaarlijks met 0,5% stegen. Slechts de top-5 ziekenhuizen die zich het meest verbeterd hebben, hebben een jaarlijkse kostendaling per patiënteenheid van 1,4% gerealiseerd.

Als ziekenhuizen er niet in slagen hun efficiëntie te verbeteren is sluiting van ziekenhuizen een alternatief. Wanneer het volledige besparingsbedrag langs deze weg gerealiseerd wordt, moeten 8 tot 12 ziekenhuizen dicht. Als alleen de meest vermogende ziekenhuizen erin slagen de vereiste efficiency verbetering te realiseren, leidt dit er toe dat 50 ziekenhuizen op korte termijn in financiële problemen komen. Uitgaande van de steun die bij de IJsselmeerziekenhuizen is verstrekt komt Gupta Strategists tot een totaal bedrag van 3,8 miljard aan noodzakelijke overheidssteun wanneer de overheid besluit deze 50 ziekenhuizen overeind te houden.

Nieuws

Meer nieuws over