Grootschalige ICT projecten zijn gedoemd te mislukken

19 juli 2011 Consultancy.nl

Grootschalige ICT-projecten, zoals rekeningrijden en het elektronisch patiëntendossier, hebben vanaf het begin geen enkele kans van slagen. Dat zei Albert Boonstra, hoogleraar Informatiemanagement aan de Rijksuniversiteit Groningen, in zijn oratie over innovatieve informatietechnologie.

Kosten, tijdsduur en uiteenlopende belangen worden vrijwel altijd sterk onderschat. Overheid en bedrijven moeten zich daarom niet meer aan ICT-megaprojecten wagen, aldus Boonstra. Mislukte ICT-megaprojecten kosten de samenleving jaarlijks ongeveer €7 miljard, zo blijkt uit cijfers van de Algemene Rekenkamer. De totale ICT-investeringen bedragen €19 miljard.

Voorbeeld: elektronisch patiëntendossier
Volgens Boonstra mislukken de meeste grote ICT-projecten al wanneer ze worden bedacht. Een voorbeeld daarvan is het elektronisch patiëntendossier. Het project, dat veertien jaar geleden werd bedacht en onlangs pas door de Eerste Kamer werd afgewezen, was altijd gefocust op de techniek. De bedenkers richtten zich alleen maar op de technologische mogelijkheden, waardoor men jarenlang voorbijging aan de vraag hoe het project op de gebruikers moest worden afgestemd.

De focus op techniek heeft er bovendien voor gezorgd dat het project steeds groter werd en er, ironisch genoeg, geen rekening werd gehouden met de technologische innovaties. Sinds het elektronisch patiëntendossier veertien jaar geleden werd bedacht zijn de technologische mogelijkheden zo toegenomen dat een simpele chipkaart nu voldoende is, aldus Boonstra. Het project werd door het enthousiasme van de bedenkers echter alsmaar groter en groter.

Luisteren naar gebruikers
Volgens Boonstra moeten dergelijke projecten altijd beginnen met de afstemming op de gebruikers. Techniek zou pas in het laatste stadium aan bod moeten komen. De val van technologische en strategische vergezichten ligt echter altijd op de loer. Niet alleen de overheid maakt dergelijke fouten. Volgens Boonstra verliest ook het bedrijfsleven jaarlijks miljarden aan mislukte projecten. Deze mislukkingen worden echter vaak niet naar buiten gebracht en staan daardoor minder op de voorgrond.

Nieuws