Grant Thornton: MKB loopt achter met duurzaamheid

26 september 2011 Consultancy.nl

Het leveren van een actieve, duurzame bijdrage ten gunste van het milieu staat wereldwijd nog steeds niet hoog op de agenda’s van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Slechts 36% van de MKB-bedrijven is bereid ook echt toepassingen in de bedrijfsprocessen te implementeren die duurzaamheid bevorderen. In 2008 gaf nog 40% van de bedrijven aan dit te overwegen. Dat blijkt uit het International Business Report (IBR 2011) van Grant Thornton, een jaarlijkse rapportage waarin de accountancy- en adviesorganisatie de zienswijzen en verwachtingen van ruim 11.000 ondernemingen verspreid over 39 landen belicht. De cijfers voor kleine en middelgrote bedrijven staan opmerkelijk genoeg in schril contrast met die van Nederlandse multinationals.

Nederlandse MKB-bedrijven vormen geen uitzondering op de mondiale trend in het MKB. In 2010 gaf nog een meerderheid van 55% van de ondernemers aan geen moeite te hebben met het introduceren van duurzame toepassingen, zelfs wanneer die een negatief effect hebben op het bedrijfsresultaat. Maar de afgelopen twaalf maanden daalde deze bereidheid met 15 procentpunten van 55 naar 40.

Nederlandse multinationals kampioen duurzaam
Volgens de Dow Jones Sustainability Index, een jaarlijkse ranglijst van de meeste duurzame ondernemingen ter wereld, zijn grote Nederlandse ondernemingen daarentegen al jaren achtereen ruim vertegenwoordigd onder de duurzame koplopers. Waaronder klinkende namen als DSM, Air France-KLM, Philips en Post NL. De index vergelijkt de economische, sociale en milieuprestaties van toonaangevende, beursgenoteerde bedrijven. Bert van ’t Veer, partner en milieu-accountant bij Grant Thornton: “Als het gaat om imago en reputatie zijn multinationals zich klaarblijkelijk een stuk bewuster van hun kwetsbaarheid dan de gemiddelde mkb-onderneming. Dat is niet zo vreemd, ze worden kritisch en aandachtig gevolgd door stakeholders uit vele landen.”

Voorsprong voor MKB
Belangrijkste reden voor mkb-bedrijven om geen prioriteit te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen is de recente economische crisis. “Daardoor is duurzaamheid verder naar de achtergrond gedrongen”, weet Van ‘t Veer. “Toch leeft wel degelijk het besef dat investeren in duurzaamheid absoluut profijt kan opleveren. Want de ondernemingen die nu al voorbeelden kunnen laten zien van dergelijke toepassingen creëren een aanzienlijke voorsprong. Deze werkwijze garandeert contracten met multinationals die hun leveranciers selecteren op basis van strikte MVO-richtlijnen. Ondernemingen die dat kunnen, zitten straks absoluut pole position.”

Opkomende economieën
Opvallend is dat bedrijven in zogenaamde opkomende economieën eerder bereid zijn tot het initiëren van maatschappelijk verantwoorde initiatieven, dan bedrijven in de gevestigde economieën. Zo geeft 60% van de bedrijven in Afrika en 59% in Azië/Pacific aan zich absoluut te bekommeren om het terugdringen van de eigen negatieve impact op het milieu. Bij bedrijven in de Europese Unie en in Noord-Amerika gaat het dan om respectievelijk slechts 30% en 27% Van ’t Veer: “Bij opkomende landen gaat het meer dan in Europa of Amerika om bijvoorbeeld zware industrie en textielproductie. De milieu-impact daarvan is uiteraard anders dan die van de in ons land dominante dienstensector.”

Nieuws

Meer nieuws over