Grant Thornton: Nederlander belangrijkst voor RvC

25 maart 2011 Grant Thornton

De samenstelling en houding van de Raad van Commissarissen van Nederlandse bedrijven en organisaties verschuiven, mede onder externe druk. Als het gaat om diversiteit lijkt het Nederlanderschap belangrijker te zijn dan de gender. Dit blijkt uit een recent onderzoek door Aalt Klaassen en prof. Herbert Rijken - mogelijk gemaakt door Grant Thornton - onder 93 commissarissen (waarvan 88 procent man) naar de huidige en toekomstige rol en positie van de Raad van Commissarissen.

“Het blijkt een uiterst controversieel onderwerp te zijn, ook onder de vrouwelijke commissarissen zelf. Waar het voor de één een issue is – ‘we moeten een inhaalslag maken’ – is het voor de ander helemaal geen issue: alleen kwaliteit telt. In die zin zou je wellicht een parallel kunnen trekken met de samenstelling van het nieuwe kabinet, waarin drie vrouwelijke ministers zijn opgenomen”, aldus Bart Jonker, partner bij adviesbureau Grant Thornton.

Onderscheidende rol vrouwelijke commissaris
Het onderzoek laat zien dat vrouwelijke commissarissen een onderscheidende rol vervullen. Zo heeft een vrouwelijke commissaris relatief veel ambitie voor verbetering van ICT en technologische kennis. Ook is ze zeer uitgesproken over de relatie met aandeelhouders. Ze maakt zich sterk voor meer dialoog. Vooral de ‘HRM-component’ binnen het bestuur heeft ze op de korrel. De vrouwelijke commissaris schat de ondernemingswaarden integriteit, professionaliteit en zorg voor omgeving/maatschappij relatief hoog in voor de onderneming onder haar toezicht. “Je zou kunnen zeggen dat vrouwen een bindende factor zijn binnen een Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur”, aldus Jonker.

Onderzoeksrapport downloaden: http://www.gt.nl/commissarissenonderzoek

Over het onderzoek
Aan het Grant Thornton-onderzoek hebben 93 commissarissen, veelal van naam, van zowel genoteerde als niet-genoteerde bedrijven meegedaan. Het onderzoek is grotendeels in het tweede kwartaal van 2010 gehouden. 55 commissarissen hebben een webbased enquête ingevuld en 38 zijn geïnterviewd. In 2008 hield FINEM, vereniging van financiële topfunctionarissen en deskundigen, een vergelijkbaar onderzoek. De positieve reacties op dit onderzoek zijn mede de aanleiding geweest om in 2010 een vergelijkbaar vervolgonderzoek te houden. De deelnemende commissarissen in 2010 waren voor het merendeel 55-plus, 19 waren voorzitter van de RvC en 19 bekleedden een positie in de RvB elders. Gemiddeld waren de commissarissen actief in 5 raden van commissarissen, 88 procent was man.

Nieuws