GT: NL boekt grootste stijging van topvrouwen in EU

20 maart 2012 Consultancy.nl

In 2012 heeft Nederland 18% vrouwen in senior managementposities. Het hoogste percentage in vijftien jaar tijd. Ten opzichte van 2004 (9%) is er zelfs sprake van een stijging van 100%. In geen enkel ander land in Europa is het aantal vrouwen in topfuncties zo gestegen. Zo blijkt uit het International Business Report (IBR) van adviesorganisatie Grant Thornton. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft ons land nog wel achter bij het wereldwijde (21%) en Europese (24%) percentage. Maar de inhaalrace lijkt definitief begonnen.

De opwaartse trend heeft zich vorig jaar al ingezet. Toen stond het percentage vrouwen in topfuncties op 16%. Nu dus op 18%. Gekeken naar andere landen in Europa is ondanks een stijgende werkloosheid het aantal vrouwen in senior managementfuncties de afgelopen jaren gestegen. Zo bedroeg het gemiddelde in 2004 17%, in 2009 20% en in 2012 24%. Met Nederland dus als grootste stijger. Als deze trend zich doorzet, heeft Nederland de achterstand ten opzichte van het Europese en wereldwijde gemiddelde binnen enkele jaren ingehaald.

Flexibele werktijden helpen mee
Opkomende economieën, waaronder China laten juist een daling zien in het aantal vrouwen in senior managementposities. Het aanbieden van flexibele werktijden zou deze trend kunnen ombuigen. Uit het IBR-rapport blijkt dat de stijging van het aantal vrouwen in topfuncties in Europa voor een deel wordt verklaard doordat bijna 2/3 van de bedrijven (65%) flexibele werktijden heeft. Dat is een beduidend hoger percentage dan de landen in Latijns Amerika (49%), de BRIC-landen (36%) en Azië-Pacific (32%). Japan scoort van alle landen het slechtst. Daar is slechts 5% van alle senior managementfuncties weggelegd voor een vrouw. Grootste internationale stijgers het afgelopen jaar zijn Turkije (van 25% naar 31%) en de Verenigde Arabische Emiraten (van 8% naar 15%). De ‘Arabische lente’ zou daar een rol in kunnen spelen.

Blijven werken aan doorstroming naar boven
Volgens Bart Jonker, director van het International Business Center bij Grant Thornton doet Nederland het niet eens zo slecht. “Natuurlijk zitten we nog onder het Europese en wereldwijde gemiddelde, maar de inhaalrace is, zoals gezegd, ingezet. Langzaam maar zeker werken we onze achterstand ten aanzien van onze Europese bondgenoten weg. Belangrijk is dat we blijven werken aan doorstroming van vrouwen naar boven. Er zit genoeg ondernemerschap in het vat. Bovendien zie je dat er steeds meer hoogopgeleide vrouwen zijn. Een deel daarvan kan prima doorstoten naar de top.”

Nieuws