Grant Thornton: 55% MKB bedrijven op overnamepad

24 februari 2011 Grant Thornton

Meer dan de helft (55%) van de Nederlandse MKB-bedrijven wil binnen drie jaar groeien door overnames. Dat blijkt uit het International Business Report (IBR 2011) van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton. Dat percentage ligt 21 procentpunten boven het wereldgemiddelde (34%). Ook Europees gezien ‘scoren we’ bovengemiddeld. Zeker als het gaat om de bereidheid tot grensoverschrijdende overnames. Het EU-gemiddelde staat daarbij op 40% en Nederland zit daar ruim boven met een gemiddelde van 48%. 

De acquisitiebereidheid in Nederland steeg in de afgelopen twaalf maanden met veertien procentpunten. Wereldwijd nam deze bereidheid met acht procentpunten toe. De behoefte aan grensoverschrijdende transacties steeg dus ook in Nederland, zoals gezegd naar 48%. Dit percentage ligt wereldwijd op 32%. Als het gaat om acquisitiebereidheid is net als in 2010 alleen Polen nog ambitieuzer (59%). Dit staat in scherp contrast tot de sterkst groeiende economie in de EU: Duitsland. Duitse mkb-bedrijven tonen juist heel weinig animo voor overnames en fusies, gezien het bescheiden percentage van 11%. 

Fusies om de kosten te drukken steeds populairder

Schaalvergroting is net als vorig jaar de belangrijkste reden voor Nederlandse ondernemers om te acquireren (81%). In tegenstelling tot 2010 staat niet toegang tot nieuwe geografische markten (56%) op de tweede plek, maar toegang tot kostenbesparende operaties (60%). Overnames en fusies om de kosten te kunnen drukken, zijn namelijk in populariteit toegenomen met twaalf procentpunten. Dit is opmerkelijk, want in dezelfde periode vorig jaar was deze ‘key driver’ met negentien procentpunten gedaald. Het meer over de grens kijken voor overnamekandidaten kan hier een verklaring voor zijn. Het bemachtigen van nieuwe technologie of merken is met één op vier ook een vaak genoemd argument om te acquireren. “Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren gebruikt om financieel orde op zaken te stellen en zijn klaar voor een volgende stap”, aldus Peter den Hertog, partner en hoofd Corporate Finance bij Grant Thornton. “In onze adviespraktijk merken we dat bedrijven het inmiddels weer aandurven om de blik naar buiten te richten. Door een gezondere financiële positie, het aantrekken van met name de exportmarkt en de verbeterde financieringsmogelijkheden zijn de ambities van Nederlandse bedrijven behoorlijk toegenomen.”

Grant Thornton - Overname / fusie

BRIC-economieën leidend

Dit jaar is er op het ‘overname’-front opnieuw een belangrijke rol weggelegd voor de zogenoemde BRIC-landen. De ‘scores’ van deze landen zijn als volgt: Brazilië (47%), Rusland (37%), India (41%) en China (45%). Duidelijk is dat India haar grensoverschrijdende overnameplannen ook in 2011 blijft doorzetten: 40% van de mkb-bedrijven met overname-intenties kiest voor transacties over de grens. Inzet van de Indiase bedrijven is het verwerven van wereldmerken, toegang krijgen tot verre markten en nieuwe technologieën. De mkb-bedrijven in de andere BRIC-landen kijken naar verhouding veel minder over de grens. Van de bedrijven met acquisitieplannen is dat bij de Russen één op zeven (14%), bij de Brazilianen één op vijf (22%) en bij de Chinezen één op vier (26%). Qua plannen voor een beursgang binnen drie jaar lopen de BRIC-landen duidelijk voorop: ruim vijf keer zoveel (16%) als de rest van de wereld (3%).

Nieuws

Meer nieuws over