Goudappel Coffeng: 15 doden door 130 km/u snelheid

01 november 2010 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Eén van de concrete plannen van het nieuwe kabinet is om de maximumsnelheid op de Nederlandse snelweg te verhogen naar 130 kilometer per uur. Volgens Goudappel Coffeng, adviesbureau op het gebied van verkeer, vervoer en ruimtelijke economie, zal de nieuwe maatregel leiden tot meer verkeersslachtoffers. Goudappel Coffeng heeft berekend dat het aantal verkeersdoden landelijk met 15 per jaar zal toenemen.

Het adviesbureau bevestigd ook dat in veel gevallen de concentratie stikstofdioxide op wegen door verhoging van de snelheid boven de wettelijke norm uitkomen. Vorige week maakte CE Delft al bekend dat de verhoging van de maximumsnelheid zal leiden tot een extra CO2-uitstoot van 0,3 Mton - circa 1,3% ten opzichte van de huidige personenauto-emissies.

CE Delft

In een persbericht laat CE Delft het volgende weten: "CE Delft is de afgelopen dagen van allerlei kanten benaderd met vragen over de gevolgen van de verhoging van de maximum snelheid van 120 naar 130 km. per uur. Door de maximum snelheid te verhogen van 120 naar 130 km per uur, zullen twee effecten optreden. Per kilometer gaan auto's meer CO2 uitstoten en omdat de auto aantrekkelijker wordt zal er op langere termijn meer met de auto gereden worden. In totaal zal dit naar schatting leiden tot een extra CO2-uitstoot van 0,3 Mton. Dit is 1,3% ten opzichte van de huidige personenauto emissies."

Eerder was ook de ANWB al kritisch over een snelheidsverhoging, omdat het overdag maar op enkele snelwegen mogelijk zou zijn.