Geelen: Kwart varkensbedrijven gebruikt supplementen

24 februari 2012 Consultancy.nl

Ruim 20% van de varkensbedrijven gebruikt wel eens voedingssupplementen. Van de varkenshouders die wel eens voedingssupplementen benutten doet 70% dat op momenten dat er in het bedrijf ziektes opkomen of stress is geconstateerd. De overige 30% kiest er voor om continu preventief voedingssupplementen aan het drinkwater toe te voegen. Dat blijkt uit onderzoek van Geelen Consultancy in opdracht van het bedrijf Kanters Special Products.

Geelen Consultancy is een adviesbureau gespecialiseerd in marktonderzoek voor de agri- en foodsector. Kanters, een bedrijf dat gespecialiseerd is in vloeibare voedingssupplementen, huurde het niche adviesbureau in om inzicht te krijgen in het gebruik van voedingssupplementen in de varkenshouderij. Het marktonderzoek werd in december 2011 uitgevoerd onder 300 varkenshouders die via een telefonisch interview werden ondervraagd.

Resultaten
Ongeveer één op de vijf varkenshouders gebruikt reeds voedingssupplementen via het drinkwater (61 van de 300 varkenshouders). Het overgrote deel gebruikt het op dit moment (nog) niet. Ongeveer 70% van de varkenshouders, die voedingssupplementen via het drinkwater gebruiken, geeft aan speciale of extra voedingssupplementen te gebruiken, wanneer er bijvoorbeeld ziektes opkomen of stress is geconstateerd. Ter preventie voegt ongeveer 30% altijd voedingssupplementen aan het drinkwater toe.

Veruit de meeste van deze 61 varkenshouders voegen zuren toe, gevolgd door mineralen en vitaminen. Probiotica en Prebiotica worden nauwelijks toegepast. De drie belangrijkste punten bij het gebruik van voedingssupplementen in het drinkwater zijn volgens de varkenshouders:

1) Geen vervuiling in het drinkwater
2) Goede oplosbaarheid
3) Verbetering van de gezondheid.

Water versus voer
Van alle ondervraagden is iets minder dan de helft van mening dat voedingssupplementen alleen via het voer toegediend moeten worden. Ongeveer één op de twee heeft hierover een andere mening en zegt dat het tevens aan het drinkwater kan worden toegevoegd.

Nieuws