FH: Communicatiesector onderschat invloed internet

12 januari 2011 Fleishman-Hillard

Naar aanleiding van Fleishman-Hillard’s jaarlijkse internationale onderzoek naar de invloed van Internet hebben we een deelonderzoek opgezet om de internationale cijfers te vergelijken met de Nederlandse situatie. Verrassende conclusies zijn te trekken voor de Nederlandse markt waarbij vooral opvalt dat bedrijven in de communicatiesector de invloed van het Internet nog steeds in grote mate onderschatten. Belangrijkste conclusies:

  1. Internet is verreweg het meest invloedrijke medium voor Nederlandse consumenten. Invloed wordt gemeten als een combinatie van de tijd besteed aan het medium met de mate van belangrijkheid in hun dagelijks leven die consumenten aan het medium toedichten.

  2. Internet wordt vooral gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om beslissingen te onderbouwen en te staven. Zoekmachines spelen hier een essentiële rol. Vooral in beslissingen rondom luxe artikelen zoals elektronica en reizen speelt internet een dominante rol.

  3. Een opvallende conclusie is dat sociale netwerken vooralsnog geen rol van betekenis spelen in besluitvormingsprocessen. De kracht van sociale netwerken ligt waarschijnlijk meer op een emotioneel vlak waarbij het bouwen van merkvoorkeur en loyaliteit vooralsnog beter past dan het geven van aanbevelingen of informatie rondom aankoopbeslissingen.

  4. Over het algemeen hebben mensen veel vertrouwen in de informatie beschikbaar via Internet. Vooral informatie afkomstig van de overheid wordt als zeer betrouwbaar ervaren. De beschikbare informatie via Internet maakt het makkelijk om snel een opinie te vormen en om weloverwogen besluiten te kunnen nemen.

  5. Indien mensen afgaan op advies van anderen dan is het vertrouwen in vrienden, familie en collega’s enorm. Opvallend genoeg blijkt de meerderheid opinies van vreemden maar deels te vertrouwen terwijl de bruikbaarheid hiervan wel een stuk hoger ingeschat wordt. Daarop aansluitend is het vertrouwen in informatie afkomstig van gesponsorde of betaalde bloggers nihil.

  6. Nederlandse consumenten zijn goed bekend met microblogs zoals Twitter. Tegelijkertijd geeft men ook aan dat mensen over het algemeen teveel persoonlijke informatie delen die zelden interessant is. Daarnaast geeft een groot deel ook aan bepaalde persoonlijke informatie juist niet te delen omdat men bang is dat dit de persoonlijke carrière kan schaden.

  7. Bedrijven die middels monitoring van microblogs luisteren en anticiperen naar consumenten worden hoger aangeslagen dan bedrijven die dit nalaten. Het zelf microbloggen door bedrijven wordt als minder relevant beschouwd.

 

Als het dus gaat over het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen, is het essentieel om je als organisatie op de juiste manier te positioneren op Internet en daarmee de consumenten informatie te bieden die hen kan helpen bij hun besluitvorming. In termen van invloed is Internet dus verreweg het belangrijkste medium. Opvallend is dat communicatiebudgetten over het algemeen nog niet in overeenstemming zijn met de invloed van de verschillende mediumtypen. Op basis van deze gegevens zouden bedrijven juist meer aandacht moeten hebben voor online reputatie en issue management. Het monitoren, beheren en optimaliseren van online content is dus een essentieel onderdeel bij besluitvormingsprocessen.


Report Digital Influence Index Netherlands


Download het onderzoek in PDF

Het ontbreken van sociale netwerken als onderdeel van besluitvormingsprocessen is opvallend maar verklaarbaar. Sociale netwerken dienen vooralsnog overwegend een entertainmentfunctie waarbij merken een faciliterende rol vervullen. Met de opkomst van social shopping waarbij sociale netwerken aanbevelingsfuncties zullen gaan integreren, zal de rol van sociale netwerken op besluitvormingsprocessen waarschijnlijk sterk stijgen.

Daarnaast ondersteunen de resultaten het opzetten van monitoringprogramma’s door bedrijven om vervolgens proactief én doordacht te kunnen reageren op conversaties rondom merken. Opvallend is dat consumenten over het algemeen weinig waarde hechten aan het traditionele ‘zenden’ van boodschappen via microblogs door bedrijven. Pas als het relevant wordt voor consumenten zelf doordat bedrijven 1 op 1 reageren op persoonlijke conversaties, wordt de inzet van microblogs hoog gewaardeerd. Dit onderstreept de essentie van microblogging waarbij veel bedrijven de kracht en mogelijkheden van 1 op 1 communicatie nog lijken te onderschatten.


Nieuws

Meer nieuws over