Jaap Bongers in dienst bij Magnitude Consulting

05 oktober 2011 Consultancy.nl

Jaap Bongers is in dienst getreden als management consultant bij Magnitude Consulting. Hij gaat zich bezighouden met strategie-, veranderings- en besturingstrajecten. Magnitude Consulting begeleidt grootschalige verandertrajecten op het gebied van strategie en organisatiekunde.

Jaap Bongers heeft een Bachelor en een Master Organisation Studies behaald aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens zijn master heeft hij een eenjarig junior-traineeship gevolgd bij Berenschot waarin een stage gecombineerd werd met het schrijven van een scriptie. Na zijn afstuderen is Jaap Bongers in september 2011 begonnen bij Magnitude Consulting.

Eerder dit jaar nam het organisatieadviesbureau uit Zeist Linda de Vogel en Eva Vlieg in dienst.

Over Magnitude Consulting

Magnitude Consulting is een kwalitatief hoogwaardig management adviesbureau dat zich in de markt als nichespeler onderscheidt door uniek te zijn in keuzes en gedrag. Er wordt gestreefd naar helderheid op elk gebied. Consultants binnen Magnitude worden gedreven door het belang dat opdrachtgevers hechten aan de waarde van het advies. Veel van de opdrachten bevatten zowel strategische, bestuurlijke als veranderkundige aspecten. Magnitude Consulting heeft circa 15 adviseurs in dienst en is gevestigd te Zeist.

Nieuws