Eiffel: Overheid laat gebiedsontwikkeling kansen liggen

03 maart 2011 Profnews

Overheden maken te weinig gebruik van de WRO om de kans op succesvolle gebiedsontwikkeling te vergroten. Dit stelt Harry Gerritsen, consultant Gebiedsontwikkeling bij Eiffel. Volgens Geritsen laten professionals en bestuurders veel kansen liggen, zoals het gebruik van een exploitatieplan als stok achter de deur, de coördinatieregeling, de verruimde mogelijkheden tot kostenverhaal en stroomlijning van procedures op grond van de Crisis- en herstelwet.

Voorbeelden te over van exploitatieovereenkomsten waarbij de contracterende overheid zich heeft onderbedeeld. Overheden besteden bijvoorbeeld te weinig tijd aan een integrale afweging van de te verwezenlijken beleidsdoelstellingen en de financiële aspecten van een ontwikkeling. Er is dan ook volgens Eiffel een goede structuurvisie nodig voor een optimale mogelijkheid om kosten te verhalen. Het is dus belangrijk dat er een `wensbeeld` is voor planologische ontwikkelingen en dat dit op alle niveaus binnen een organisatie is besproken en gedeeld. Want heeft een organisatie eenmaal de kennis en samenwerking goed op een rijtje, dan kan een exploitatieplan optimaal strategisch gebruikt worden.

Overheden moeten dus meer de regie naar zich toe trekken en meer gebruik maken van het totale pakket aan sturingsmiddelen waarover ze beschikken.

Nieuws

Meer nieuws over