Edward Hermans in dienst bij Leeuwendaal

07 oktober 2009 Leeuwendaal

Edward Hermans treedt in dienst bij Leeuwendaal.

Edward trad in 1991 in dienst bij wat toen nog het NIPO heette (sinds 1999 onderdeel van het wereldwijd opererende TNS). Als onderzoeker heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend in tal van opdrachten voor bedrijfsleven en overheid, met name op het gebied van marketingstrategie en communicatiebeleid. Edward zal zich voornamelijk bezighouden met VOS/ABB Consulting & Juridisch Advies, een adviesbureau dat Leeuwendaal dit jaar verwierf.

Edward was de afgelopen jaren algemeen directeur van TNS NIPO. In 2003 trad Edward als Commercieel Directeur toe tot de directie van TNS Nederland. Samen met Arjen Kuijten (algemeen directeur Leeuwendaal) richtte Edward in 1995 de voorloper van Nipo Consult op, waarmee ze een adviestak toevoegden aan TNS NIPO.

Over Leeuwendaal

Leeuwendaal is sinds 1990 onafhankelijk specialist in personeel, management & organisatie en juridisch advies, met name voor de (semi) publieke sector.

Nieuws