Ecofys: Windturbine testlocatie geopend in Lelystad

08 februari 2011 Ecofys

Maandag 7 februari is Test Site Lelystad geopend, Europa’s grootste testlocatie voor prototypes van windturbines. De testsite voorziet in een grote behoefte bij windturbinefabrikanten, die er hun jongste generaties windturbines kunnen laten testen en certificeren. De site is bij de start al voor de komende zeven jaar volgeboekt.

Ecofys Wind Turbine Testing Services (WTTS), is verantwoordelijk voor Test Site Lelystad en biedt certificeringsdiensten aan voor de laatste windturbine-innovaties, met tiphoogte van de rotorbladen tot 200 meter. Test Site Lelystad kan twaalf prototype windturbines faciliteren, met een gemeenschappelijk vermogen van 30 MW.

Verdere innovatie in de windenergiesector
De testfaciliteiten zijn van cruciaal belang voor de verdere innovatie in de windenergiesector. Nieuwe windturbines hebben certificering nodig, bijvoorbeeld om vergunningen te kunnen krijgen. De nieuwe windturbinetestsite in Lelystad voorziet in alle infrastructuur, windmetingen en windturbinemetingen die nodig zijn voor de certificering van windturbines. Daarnaast gebruiken de fabrikanten de testsite voor eigen innovatieprogramma’s. Ecofys biedt de geaccrediteerde meetdiensten aan in samenwerking met windtest grevenbroich gmbh. 

Test Site Lelystad volgeboekt voor de komende zeven jaar
De Europese windturbinesector heeft duidelijk behoefte aan een testlocatie als Test Site Lelystad. Bij de opening van de testsite hebben zeven internationale partijen contracten afgesloten met WTTS. Alle twaalf posities voor het testen van windturbines zijn volgeboekt. 

Test Site Lelystad draagt bij aan realisatie duurzame energievoorziening
Test Site Lelystad draagt bij aan een duurzame energievoorziening. Volgens het recent door Ecofys en WWF gepubliceerde Energy Report is windenergie een van de belangrijke technologieën om in 2050 wereldwijd een volledig duurzaam energiesysteem te realiseren. “Dat kunnen we realiseren door bestaande technologieën te verbeteren,” zegt Manon Janssen, CEO van Ecofys. “Deze testlocatie past ook precies in het topgebiedenbeleid dat minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie afgelopen vrijdag presenteerde. Verduurzaming van de energievoorziening is daarin één van de negen speerpunten.”

ACRRES
Test Site Lelystad is mede mogelijk gemaakt door Wageningen UR en ACRRES. ACRRES heeft in nauwe afstemming met de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland deze locatie ontwikkeld. De mogelijkheid om op ongeveer 1300 hectare onderzoek en experimenten voor duurzame energie uit te voeren, maakt deel uit van het bestemmingsplan op de terreinen van Wageningen UR.

Nieuws