Ecofys: Veel energiebesparing mogelijk in serverruimtes

20 april 2011 Consultancy.nl

De energie die nodig is om het klimaat in serverruimtes van de mobiele netwerkoperator E-Plus te beheersen kan door doelgerichte maatregelen aanzienlijk kleiner worden. Dat heeft adviesbureau Ecofys vastgesteld in een studie over het potentieel van besparingsmaatregelen, die in opdracht van de E-Plus Group is uitgevoerd op locaties voor switchingtechnologie in Keulen en Düsseldorf.

In het kader van de studie zijn de serverruimtes gemodelleerd met een speciaal ontwikkeld rekenmodel dat rekening houdt met alle relevante parameters zoals de vereiste temperaturen, efficiency, koeling aan de buitenlucht en de referentiegegevens van uur tot uur voor de lokale klimaatomstandigheden. Dit model maakt het mogelijk om de energiebehoefte per uur vast te leggen, onderverdeeld naar de verschillende onderdelen zoals compressoren, ventilatoren, en koelwaterpompen. De modelresultaten zijn getoetst aan de verbruiksmeetwaarden.

Op basis van de resultaten adviseert Ecofys enkele economisch rendabele besparingsmaatregelen. Te denken valt aan een betere luchtstroom, een kleinere hoeveelheid toevoer- en retourlucht, vervanging van oude, inefficiënte ventilatoren, betere regelingen voor de frisse lucht en beschaduwen van vensters. Deze maatregelen worden allemaal terugverdiend in periodes van enkele maanden tot drie jaar.

E-Plus bereidt nu de implementatie van de maatregelen voor in de locaties in Keulen en Düsseldorf. Deze locaties kunnen jaarlijks 700 MWh, ofwel meer dan 70.000 euro besparen, zegt Markus Offermann van Ecofys. E-Plus heeft Ecofys inmiddels opdracht gegeven om voor het eind van dit jaar ook vijftien andere locaties in Duitsland te onderzoeken.

E-Plus heeft als doel om de energie-efficiency voor eind 2012 te verhogen met vijf procent en voor eind 2020 zelfs met 20 procent. De maatregelen die Ecofys adviseerde zijn onderdeel van de vele maatregelen die zijn opgestart om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Wij streven ernaar om het meest efficiënte netwerk van Duitsland te worden, aldus Kai Maihöfer, projectverantwoordelijke bij E-Plus. E-Plus maakt deel uit van KPN Groep. Dit project past in de doelstelling van KPN Groep om in 2020 klimaatneutraal te zijn.

Nieuws

Meer nieuws over