Ecofys: Nieuwe energie richtlijnen hebben grote impact

20 oktober 2011 Consultancy.nl

Ecofys heeft in opdracht van de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën onderzocht wat de effecten zijn van de nieuwe energie richtlijnen van de Europese Commissie. Daarnaast vergelijkt het adviesbureau de belastingen op energieproducten, elektriciteit en CO2 van acht Europese landen met de Nederlandse situatie. Het project is uitgevoerd tussen december 2010 en juni 2011.

In de huidige Richtlijn Energiebelastingen zijn de minimumtarieven voor energieproducten (bijvoorbeeld aardgas, kolen, diesel, benzine) en elektriciteit gebaseerd op liters, kilogrammen, gigajoules (GJ) of MWh. In het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van deze richtlijn worden de tarieven deels gebaseerd op hun energie-inhoud (GJ) en deels op hun CO2-uitstoot en worden minimale CO2-tarieven geïntroduceerd voor sectoren die buiten het Europese emissiehandelssysteem vallen. Een herziening van de Richtlijn kan verstrekkende gevolgen hebben voor belastingen op energie in Europa.

De Europese vergelijking laat zien dat:

  • Belastingen aanzienlijk verschillen per land, met de meest grote en opvallende verschillen in de belastingen op huishoudelijk energiegebruik.
  • Belastingen in een vorm van een CO2 belasting zijn doorgevoerd in Engeland, Ierland, Denemarken en Zweden.
  • De Europese industrie aanzienlijke vrijstellingen op energie, elektriciteit en CO2 belastingen heeft, hoewel recentelijk de vrijstellingen voor de industrie een gedeelte zijn beperkt in Engeland, Zweden en Duitsland.

Nieuws

Meer nieuws over