Ecofys leidt zeewierteelt project bij windparken Texel

16 maart 2012 Consultancy.nl

Ecofys, een adviesbureau gespecialiseerd in duurzaamheid, gaat samen met een consortium van bedrijven circa 10 kilometer ten westen van Texel zeewier offshore teelten. Eind juni hoopt Ecofys de eerste tonnen Hollands zeewier te kunnen leveren voor de productie van vis- en veevoer, biobrandstoffen en energie. Het betreft een pilot, maar als de proef slaagt heeft het adviesbureau een wereldwijde mijlpaal bereikt: offshore teelt van biomassa (bio-offshore).

De zeewierteeltmodule, die 20 bij 20 meter groot is, bestaat uit een geheel van stalen kabels die twee meter onder water worden gehouden door ankers en drijvende boeien. Tussen de kabels hangen horizontale netten van 10 bij 10 meter. Aan die netten zijn kleine plantjes bevestigd van zeewieren die van nature in de Noordzee voorkomen.

Zeewierteelt in offshore windparken
De proef moet ook aantonen dat de module geschikt is voor zeewierteelt in offshore windparken, dus erg ‘positie nauwkeurig’. Want potentieel vormen zeewier en windturbines een goede combinatie. “Een windpark is afgesloten van scheepvaart en visserij,” zegt Anouk Florentinus, projectmanager bij Ecofys. “Daardoor is het een soort natuurpark op zee. Vissen zullen op de zeewiervelden af komen en ze gebruiken als beschutte plaats en zelfs als kraamkamer.” Zeker als de velden hectares groot worden, wat in theorie mogelijk is.

Bio-based economy
Daarnaast levert het zeewier ook nog voedingsstoffen en energie op. Ecofys’ partner, onderzoeksinstituut ECN, bekijkt momenteel de mogelijkheden van bio-raffinage van zeewier naar eiwitten, componenten voor biobrandstoffen en brandstof voor energieopwekking. Zo haalt het Ierse bedrijf OceanFuel uit zeewier nu al eiwitten die geschikt zijn als vervanging voor vis- en veevoer. Bij grootschalige productie op zee kunnen grote landarealen aan sojaproductie vervangen worden. Deze combinatie van duurzame voedsel- en energieproductie past goed in de gedachte van de ‘bio-based economy’ die Ecofys uitdraagt. “Het gaat hier om offshore renewables in de breedste zin van het woord,” stelt Florentinus.

Consortium onder leiding van Ecofys
De module is onder leiding van Ecofys tot stand gekomen in een consortium met Eneco, ECN, BLIX, Van Beelen Netting, Pipelife, OceanHarvest, VIRO en De Vries & Van de Wiel. Het NIOZ heeft de bouw van de module gefaciliteerd in zijn kennishaven, ondersteund door Noord-Hollandse uitvoerders. Voor financiering zorgde het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Nieuws