Ecofys: Erkenning prikkelt sterker dan geldsom

07 maart 2011 Ecofys

Een financiële prikkel is niet per se de beste manier om mensen zuiniger te laten omspringen met energie op het werk. Dat is de belangrijkste uitkomst van een bekroond onderzoek dat mede met ondersteuning van Ecofys is uitgevoerd. 

Erkenning stimuleert mensen sterker om onnodige verlichting en apparaten uit te schakelen of in de pauze in de spaarstand te zetten dan een financiële beloning, blijkt uit het onderzoek.

‘Deze uitkomst staat haaks op de gangbare veronderstelling dat geld de belangrijkste drijfveer is voor menselijk gedrag. Dit zal een belangrijke rol spelen bij onze inzet om energie te besparen door middel van verandering van gedrag en gewoonten,’ aldus CEO Manon Janssen van Ecofys.

In het onderzoek werden slimme energiemeters ingezet om feedback te geven op het energieverbruik van kantoorpersoneel. Energieverbruik bleek te kunnen worden beïnvloed door de bereikte resultaten wel of niet openbaar te maken en door wel of geen financiële beloning te bieden.

‘Financieel voordeel bleek averechts te kunnen uitpakken. Het geven van een sociaal compliment bleek een sterkere en langer aanhoudende prikkel te bieden en leverde een grotere energiebesparing op dan wanneer die besparing met geld beloond werd. Dit effect was nog sterker in de groep waar resultaten breed bekend werden gemaakt,’ aldus onderzoekster Margriet van Lidth de Jeude, die haar onderzoek bekroond zag met de David van Lennep-scriptieprijs 2010.

De prijs is toegekend aan dit onderzoek vanwege de relevantie ervan voor de ontwikkeling van beleid: er is gekeken naar concreet gedrag van mensen en naar effecten op langere termijn, en dit alles in een bedrijfsomgeving. Ecofys bekijkt nu hoe de bevindingen verder kunnen worden uitgewerkt en ingebouwd in haar eigen onderzoek naar onder meer energiezuinigheid en slimme netwerken. De eerstvolgende gelegenheid om de gewonnen inzichten toe te passen in de praktijk dient zich al aan. Binnenkort organiseert Ecofys namelijk voor de tweede keer haar internationale Energy Trophy Challenge, een wedstrijd in energiebesparing voor kantoorgebouwen.

Nieuws