Ecofys: Duurzaam energie beleid bespaart EU 6 mld.

16 januari 2012 Consultancy.nl

Als de EU-lidstaten hun beleid voor duurzame energie inrichten volgens succesvolle voorbeelden binnen Europa, dan kan het halen van de 20% doelstelling voor 2020 per jaar naar schatting €4 miljard goedkoper worden. Samenwerking tussen lidstaten zou jaarlijks nog eens €2 tot €3 miljard besparen, zo concludeert Ecofys adviseur Corinna Kleßmann in haar proefschrift.

Kleßmann, die managing consultant is bij Ecofys Duitsland, behandelt in haar proefschrift aan de Universiteit van Utrecht de effectiviteit en kostenefficiëntie van beleidsondersteuning voor duurzame energie binnen de EU. De EU-richtlijn voor duurzame energie schrijft voor dat het aandeel duurzame energie in de EU in 2020 20% moet bedragen. Elk land heeft daarin een eigen doelstelling en heeft daarvoor ook eigen beleid ontworpen.

De analyse wijst uit dat enkele landen al veel ervaring hebben opgedaan met succesvol en efficiënt beleid, terwijl andere EU-lidstaten nog ver achterlopen. “Het belangrijkste in het verbeteren van beleid is het verkleinen van de investeringsrisico’s,” zegt Kleßmann. “Dat vraagt onder andere om een lange-termijn commitment van een overheid en stabiel beleid. Samen zouden deze maatregelen de kosten voor overheidsbeleid aanzienlijk verlagen. Wat in deze tijden van financiële crisis alleen maar belangrijker is geworden.”

EU-landen die met hun beleid achterlopen, doen er goed aan om lessen te trekken uit succesvol beleid in landen als Duitsland, Denemarken en Zweden. Landen zouden daarnaast samenwerking kunnen zoeken in specifieke duurzame energieprojecten. De Europese richtlijn staat zelfs toe dat landen hun doelstellingen samenvoegen en één soort beleid gaan voeren. “Samenwerking van onderaf, tussen individuele lidstaten, belooft betere resultaten dan een ingrijpende harmonisatie van duurzame-energiebeleid van bovenaf, opgelegd door de Europese Commissie,” besluit Kleßmann.

Over het proefschrift van Corinna Kleßmann
Corinna Kleßmann: Increasing the effectiveness and efficiency of renewable energy support policies in the European Union. Proefschrift Universiteit Utrecht, Promotor: Prof. Dr. Kornelis Blok. Het proefschrift is online beschikbaar.

Nieuws

Meer nieuws over