Ecofys: duurzame energie doelstellingen provincies

11 oktober 2010 Ecofys

Provincies concretiseren duurzame energie doelen

De provincies hebben met assistentie van sustainability adviesbureau Ecofys nieuwe scenario's ontwikkeld voor de productie van duurzame energie. De doelstellingen uit het Klimaat- en Energieakkoord dat begin 2009 met het rijk is gesloten, zijn daarbij geactualiseerd en uitgewerkt. Uit de nieuwe scenario's blijkt dat de Europese doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 haalbaar moet zijn, mits gezamenlijk een maximale inspanning wordt geleverd.

Het Klimaat- en energieakkoord ging in eerste instantie uit van 20 procent duurzame energie in 2020. Inmiddels heeft het rijk de doelstellingen naar beneden bijgesteld en hanteert nu als streefcijfer de bindende Europese doelstelling van 14 procent.

Randvoorwaarden

Voor het halen van de duurzame energiedoelstellingen moet het rijk wel een aantal randvoorwaarden invullen, geeft het IPO aan. Zo moet er een langetermijnvisie worden opgesteld met concrete doelen per duurzame energie optie. Het is cruciaal deze langetermijnvisie in samenspraak tussen rijk en decentrale overheden door te vertalen naar het regionale niveau zoals dat met wind op land al is gebeurd. Ook moet er een stabiele financiering komen van duurzame energieproductie, inclusief warmte. Ook kan het Rijk bedrijven verplichten tot het produceren van een bepaald percentage duurzame energie. De overheid zal innovatieve koplopers ook gericht moeten steunen. Een andere hartenkreet van provincies is de fiscale gelijkstelling voor groen gas met elektriciteit.

Rapport: 'Duurzame Energie Ambities Klimaat- en Energieakkoord'

Download hier het rapport 'Duurzame Energie Ambities Klimaat- en Energieakkoord'

Nieuws

Meer nieuws over