Ecofys brengt smart grid kennis samen in de VS

09 november 2010 Ecofys

Ecofys werkt op dit moment aan een ambitieus smart grid project voor de Amerikaanse energieleverancier en netwerkbeheerder Bonneville Power Adminstration. Het project maakt het actief aansturen van gebruik en energieopslag bij eindgebruikers van energie mogelijk. 

Voordelen voor netwerkbeheerders en energiebedrijven 
Door middel van een aantal pilot projecten zal Ecofys aantonen dat het toepassen van zogenoemde ‘load balancing’ voordelen oplevert voor netwerkbeheerders en energiebedrijven. Dit voordeel kan worden doorvertaald naar de eindgebruiker. Het levert namelijk een lager ‘piekverbruik’ op en stelt elektriciteitsbedrijven en netwerkbedrijven in staat om duurzame energie (met name windenergie en hydro-energie) beter in het bestaande energienet te integreren. Om dit te bereiken zullen bij huishoudens en bedrijven speciale boilers en verwarmingsapparatuur voor energieopslag geïnstalleerd worden. Bij industriële gebruikers worden bovendien koelhuizen actief aangestuurd. 

Smart grid kennis bij elkaar brengen 
De pilot projecten zijn opgezet in nauwe samenwerking met een aantal stakeholders. Nutsbedrijven, eindgebruikers, leveranciers van benodigde apparatuur, duurzame energiesector en technische experts werken samen. De Amerikaanse partijen worden gezien als koplopers voor wat betreft slimme netten. Toch, combineert dit project Europese en Amerikaanse kennis. Bovendien worden ervaringen uit eerdere projecten gecombineerd met nieuwe technologieën en methodieken. Het beoogd resultaat van dit samenspel: een goede beoordeling van de beschikbare technieken, economische haalbaarheid en voorschriften.

In de rol van projectmanager is Ecofys verantwoordelijk voor het opzetten van het consortium en de aanvraag van de subsidie. Daarnaast stelt Ecofys de business case op voor de commerciële exploitatie en verzorgt Ecofys de communicatie rondom de verschillende pilot projecten.

Nieuws