DOC Advies verzorgt coachingstraject bij ANWB

26 juli 2009 DOC Advies

DOC Advies heeft in opdracht van de ANWB Alarmcentrale een coaching- en teamontwikkelingstraject verzorgd voor één van de supervisorteams. Het team kreeg een nieuwe samenstelling na integratie van een aantal callcenters en zocht naar wegen om de effectiviteit van de onderlinge samenwerking te verbeteren.

In een periode van een half jaar heeft DOC Advies de supervisors en hun manager begeleid op teamniveau én vond tegelijkertijd individuele coaching van elk teamlid plaats.

Het traject heeft de teamleden inzicht gegeven in de wijze waarop leden van het team met elkaar willen samenwerken, de kracht en de dynamiek van het team en elkaars sterke en minder sterke punten. Er is gewerkt aan een effectieve manier van samenwerken. Ook is aandacht besteed aan een aantal praktische en concrete onderwerpen, zoals effectief vergaderen en het geven en ontvangen van feedback. De combinatie met individuele coaching zette het teamontwikkelingstraject extra kracht bij. De verkregen inzichten op teamniveau en op individueel niveau versterkten elkaar.

Wim de Haan, manager Voertuighulpverlening:

“Het team heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt gedurende deze periode. We zijn echt gegroeid als team. We hebben geleerd wat ieders unieke bijdrage is in het team en we weten hoe we elkaar kunnen versterken. Daarnaast hebben we, en dat is heel belangrijk, weer veel plezier met elkaar. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst!”

Nieuws