DOC Advies ondersteunt ZorgSaam met verandertraject

09 september 2011 Consultancy.nl

ZorgSaam en DOC Advies organiseren een pilot om te laten zien dat belevingsgerichte zorg in de thuiszorg hand in hand kan gaan met doelmatig werken.

Dit gebeurt binnen de pilot “Dichterbij” die ZorgSaam samen met DOC Advies voorbereidt. Een belangrijke pijler van de pilot is het creëren van meer regelruimte voor de verpleegkundige en de cliënt, zodat de keuzes die de medewerker maakt gebaseerd zijn op zijn of haar professionele expertise. Concreet betekent dit: stel de zelfredzaamheid en de eigenwaarde van de cliënt centraal als je afspraken maakt met de cliënt over de invulling van de zorg. Daarnaast gaan medewerkers binnen de pilot werken vanuit kleinere teams, zodat de cliënt een vast contactpersoon heeft en maar een beperkt aantal medewerkers over de vloer krijgt.

DOC Advies - Zorg Keuzes

Door het uitvoeren van de pilot ‘Dichterbij’ schept ZorgSaam de ruimte voor haar medewerkers om meer aansluiting te vinden bij hun persoonlijke drijfveren en belevingsgericht zorg te verlenen. Ook loopt ZorgSaam voorop bij het landelijk beleid verpleegkundigen een meer prominente rol te geven bij het verzorgen van de patiënten in hun eigen woonomgeving.

Klik hier voor meer informatie over pilot bij ZorgSaam  

DOC Advies in de zorgbranche
DOC Advies is actief en succesvol in de zorg. Principal Consultant voor de zorg is Cees Wouda, een door GE gecertificeerde Blackbelt. De afgelopen jaren heeft hij aantal succesvolle verandertrajecten in de zorg geleid, waaronder:

  • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen – Leiden van verandertraject in de thuiszorg gericht op het creëren van meer regelruimte voor verpleegkundigen. Inrichten van zorgcoördinatie, werken in kleinere teams, stroomlijnen administratie en inrichten management informatie systeem;
  • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen – Leiden van logistiek optimalisatietraject binnen het specialisme Cardiologie. Creëren van groeiruimte op poliklinieken, verpleegafdeling, functieafdeling, EHH, CCU en Cardiologisch Interventiecentrum;
  • Tergooiziekenhuizen – Verkorting ligduur met één dag binnen de kliniek chirurgie en een structurele kostenbesparing van minimaal € 150.000 op jaarbasis

Klik hier voor meer informatie over DOC Advies diensten voor de zorg

Over DOC Advies
DOC Advies is in juni 2001 opgericht door Mark Elstgeest en Frank van Berkel. De naam DOC (Drivers Of Change) Advies staat voor het aanjagen van veranderingen, waarin ondanks de Engelse naam, toch het Nederlandse pragmatisme doorklinkt. DOC Advies is uitgebouwd tot een succesvol adviesbureau met circa 20 medewerkers in dienst en heeft de ambitie om de komende jaren verder te groeien.

Nieuws