DOC Advies ondersteunt Meavita Hulp met procesmanagement

26 november 2007 Consultancy.nl

DOC Advies is in januari 2007 aan de slag gegaan bij Meavita Hulp, het Meavita onderdeel dat in regio Den Haag huishoudelijke verzorging en alfahulpverlening verzorgt. Om uiting te geven aan de kwaliteit van werken die Meavita Hulp voorstaat, heeft het management besloten een zelfstandig, HKZ-gecertificeerd kwaliteitssysteem in te richten.

DOC Advies heeft Meavita Hulp hierin ondersteund door het uitvoeren van een aantal deeltrajecten. De deelprojecten waren allen gericht op het inrichten van een proces van continue verbetering bij Meavita Thuishulp. In het kort hebben we de volgende onderwerpen opgepakt:

  • Inrichten van de kwaliteitsorganisatie. De kwaliteitsfunctionaris en verschillende proceseigenaren zijn aangesteld en opgeleid, om zelfstandig het proces van continue verbetering te kunnen faciliteren;
  • Het beheer van de kwaliteitsdocumentatie is vereenvoudigd door de ingebruikname van een documentmanagement systeem dat ondersteunt bij het beheer;
  • Uitwerken van de processturing voor het primair proces. We hebben hierin het volledige proces van instroom tot en met facturatie richting klant en salarisbetaling richting medewerkers doorgelicht.

Inmiddels heeft Meavita Hulp tweemaal bezoek gehad van een auditor van een certificerende instelling. Deze heeft bevestigd dat Meavita Hulp een goed functionerend kwaliteitssysteem heeft. Dit heeft geresulteerd in de herbevestiging van het HKZ-certificaat. 

Over DOC Advies

DOC Advies is in juni 2001 opgericht door Mark Elstgeest en Frank van Berkel. De naam DOC (Drivers Of Change) Advies staat voor het aanjagen van veranderingen, waarin ondanks de Engelse naam, toch het Nederlandse pragmatisme doorklinkt. DOC Advies is uitgebouwd tot een succesvol adviesbureau met circa 20 medewerkers in dienst en heeft de ambitie om uit te groeien tot zo'n 40 FTE in 2010.

Nieuws