DOC Advies: 9 cruciale kenmerken van leiderschap

23 mei 2011 DOC Advies

DOC Advies (drivers of change), adviesbureau op het gebied van proces- en verandermanagement en coaching & teamontwikkeling, presenteert de negen kenmerken van leiderschap die cruciaal zijn in verandertrajecten. 
 
9 cruciale leiderschapsaspecten om te veranderen, Frank van Berkel, partner DOC Advies
DOC advies begeleidt verandertrajecten in een grote verscheidenheid aanorganisaties. Nu we tien jaar bestaan en terugkijken is Leiderschap overduidelijk de meest cruciale succesfactor. Leiders hebben wij nodig om de veranderboodschap uit te dragen, om medewerkers en co-managers te enthousiasmeren voor de verandering, om vasthoudend en gefocust doelen en resultaten na te streven, om de kaders van de verandering uit te zetten en te bewaken. Ofwel: leiders zijn noodzakelijk om de beweging die gewenst is, los te krijgen. Zonder "goed" leiderschap is het voor een bedrijf heel lastig om aansprekende resultaten te genereren.

Leiderschap bij verandering: het is wel een open deuren thema. Natuurlijk is dat belangrijk, logisch. Toch zien wij veel verandertrajecten waar dit niet vanzelfsprekend is. Trajecten waar niet koersvast gehandeld wordt, trajecten die niet afgemaakt worden: te snel naar het volgende project, trajecten waarbij de neuzen niet dezelfde kant op staan. Wij kennen veel voorbeelden van trajecten waar leiderschap de doorslaggevende rol speelde, al dan niet in positieve zin. Voor ons was dit aanleiding om te onderzoeken welke kenmerken van leiderschap cruciaal zijn in verandertrajecten. Deze negen aspecten zijn:

Leiders....
1.. leiden zichzelf;
2.. bieden lonkend perspectief;
3.. geven betekenis;
4.. zorgen voor dialoog;
5.. verbinden;
6.. enthousiasmeren;
7.. stimuleren het trotsgevoel;
8.. laten anderen scoren;
9.. make it happen!

Een aantal van deze kenmerken versterkt elkaar. Een leider die enthousiasmeert, zal vaak ook verbindend werken. Het bieden van lonkend perspectief geeft voor velen ook betekenis. Leiders die resultaten realiseren, beschikken over meerdere van deze aspecten, in meer of in mindere mate. Belangrijkste is echter dat de leider inziet dat deze aspecten nodig zijn om daadwerkelijk iets in gang te zetten.

In de komende weken behandelt DOC Advies elke van deze kenmerken van leiderschap op de blog van het adviesbureau. Voor meer informatie over het leiderschapmodel en de negen kenmerken bekijk het bedrijfprofiel van DOC Advies.

Nieuws