DOC Advies adviseert WoonZorgcentra Haaglanden

06 september 2009 DOC Advies

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is een organisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel in de regio Haaglanden. WZH bestaat op dit moment uit 13 woonzorglocaties.

DOC Advies heeft WZH de afgelopen maanden begeleid bij de inrichting van een nieuwe afdeling gericht op relatiebeheer. Deze nieuwe afdeling Klantbemiddeling & Plaatsing heeft onder andere als aanleiding de invoer van de ZZP’s (zorgzwaarte pakketten) in de ouderenzorg. Met de nieuwe afdeling wil WZH meer grip krijgen op haar kosten en op de instroom van haar cliënten.

Missie, visie, doelstellingen, de nieuwe processen, het plaatsingenplan etc: de projectgroep heeft deze zaken in een blauwdruk opgeleverd. Daarnaast – en minstens net zo belangrijk – hebben wij veel aandacht besteed aan het waarom van deze afdeling en de noodzakelijke veranderingen daarom heen. Waarom is het nodig, wat betekent dit voor de huidige manier van werken, wat verandert er op de 13 WZH-locaties, wat betekent dit voor individuele medewerkers en leidinggevenden? Dit heeft brede support voor de nieuwe afdeling opgeleverd en enthousiasme bij de direct betrokkenen om concreet aan de slag te gaan.

In september zijn we van start gegaan met het nieuwe team. De komende paar maanden rollen we samen met de klantbemiddelaars de nieuwe manier van werken op alle locaties uit. Ook in deze fase besteden wij veel aandacht aan de zachte kanten van de verandering: samenwerking onderling en in de procesketen, opleiding, teambuilding, communicatie en een verandering naar marktgericht denken. Teamsessies en individuele begeleiding maken hier onderdeel van uit. Activiteiten gericht op totstandkoming van een gemotiveerd, resultaatgericht en enthousiast team!

Over DOC Advies

DOC Advies is in juni 2001 opgericht door Mark Elstgeest en Frank van Berkel. De naam DOC (Drivers Of Change) Advies staat voor het aanjagen van veranderingen, waarin ondanks de Engelse naam, toch het Nederlandse pragmatisme doorklinkt. DOC Advies is uitgebouwd tot een succesvol adviesbureau met circa 20 medewerkers in dienst en heeft de ambitie om uit te groeien tot zo'n 40 FTE in 2010.

Nieuws