Diversiteit adviseurs in dienst bij VOS/ABB Consulting

07 oktober 2010 VOS/ABB Consulting

VOS/ABB Consulting en Leeuwendaal hebben twee experts aangetrokken op het thema diversiteit: Paul Abell en Kenneth Erselina. Zij hebben de afgelopen 25 jaar expertise in diversiteit opgebouwd binnen tal van sectoren. Abell is de auteur van het boek 'Oog voor verschil' over diversiteit op het werk.

Samen met de andere HRM-consultants van VOS/ABB Consulting en Leeuwendaal willen Abell en Erselina zich inzetten om bij onderwijsorganisaties het thema diversiteit op de kaart te zetten. Natuurlijk leveren zij maatwerk. Het gaat hen om hands-on oplossingen waarmee het ook voor uw organisatie mogelijk wordt de kansen van diversiteit optimaal te benutten. Er zijn bijvoorbeeld trainingen, workshops en tools.

Over diversiteit

Diversiteit is een gegeven, daar kan niemand meer om heen. Het is zichtbaar op straat en op de arbeidsmarkt en terug te vinden in de samenstelling van (potentiële) klanten- en leerlingpopulaties. Te weinig organisaties zijn zich dat echter bewust. Vaak zien ze diversiteit nog als een probleem in plaats van als een uitdaging en een kans. En dat terwijl verschillende business cases al hebben aangetoond dat goed diversiteitsbeleid een organisatie geen windeieren legt!

Binnen het onderwijs beperkt diversiteit zich overigens niet uitsluitend tot sekse- en culturele diversiteit. Te denken valt bijvoorbeeld aan verscheidenheid aan competenties, ervaringen, sexuele oriëntatie, geloofsovertuiging etc. In een continu veranderende samenleving staan organisaties voor drie uitdagingen: binnenhalen, behouden en benutten van diversiteit. VOS/ABB Consulting biedt haar relaties ondersteuning op deze drie fronten.

Onderzoek & Advies

De diversiteitsadviespraktijk van VOS/ABB Consulting heeft zijn wortels in de wetenschap en was in de jaren tachtig nog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Nog steeds werken we waar mogelijk 'evidence based': we hanteren wetenschappelijke methoden en technieken, werken transparant zodat ons onderzoek repliceerbaar is. Onze trainingen en workshops baseren we op inzichten uit de wetenschap.

Ons onderzoek richt zich onder andere op de mate waarin organisaties afgestemd zijn op diversiteit. Dat laatste doen we door middel van onze diversiteitsaudit, waarbij het bedrijfsresultaat uitgangspunt is. De diversiteitsaudit is de beste basis voor het formuleren van een heldere missie en visie op diversiteit en het opstellen van een doordacht plan van aanpak.

Nieuws

Meer nieuws over