DHV adviseert luchthaven Twente over doorstart

01 december 2010 DHV

De provincie Overijssel en de gemeente Enschede gaan de voormalige militaire vliegbasis Twente transformeren en uitbreiden tot een commerciële luchthaven. Advies- en ingenieursbureau DHV won de opdracht om het team te leveren dat de aanbesteding van de luchthavenexploitatie succesvol zal laten verlopen.

Een economisch sterker en duurzamer Twente staat centraal bij de herontwikkeling van de Luchthaven Twente. De nieuwe luchthaven zal dienst doen als regionale burgerluchthaven en ruimte bieden voor commerciële luchtvaart als charters, lowcost carriers, kleine luchtvaart en vracht. Inclusief mogelijkheden voor commerciële functies zoals de ontwikkeling van luchtvaartgebonden bedrijvigheid, leisure, parkeren en andere commerciële activiteiten.

Peter Kuenzli, directeur van Area Development Twente (ADT): “Wij hebben gekozen voor DHV omdat zij boven alles de voor deze klus benodigde kennis en ervaring in huis heeft.” DHV zet een team in van 6 experts en maakt daarbij gebruik van de uitgebreide ervaring van dochterbedrijven NACO en InterVISTAS.

Ervaren DHV-team

Het ervaren DHV  team bestaat uit experts op het gebied van businesscase planning, omgevings-management, duurzame luchthavenontwikkeling, contractvorming en -beheer, staatsteun en aanbestedingsrecht, luchthaventechniek en projectbeheersing. Het team begint met het opstellen van de kaders voor onder meer veiligheid, overlast, natuur en werkgelegenheid. Alles gebeurt binnen de kaders van de besluitvorming van gemeente Enschede en provincie Overijssel. Ook wordt gekeken naar de risico’s, alle belanghebbende partijen, relevante wet- en regelgeving en de businesscase. Pas na vaststelling van de kaders door de gemeenteraad van Enschede en Provinciale Staten van Overijssel, zal de aanbesteding van start gaan.

Aanbestedingsprocedure

Om de kans op een geslaagde aanbesteding zo groot mogelijk te laten zijn is gekozen voor een aanbestedingsprocedure die internationaal wordt toegepast in dit soort projecten. Deze procedure is gebaseerd op de beginselen van vrij verkeer die in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (voorheen het EU Verdrag) zijn opgenomen (transparant, non-discriminatoir en op basis van gelijkheid) en kent een aantal stappen.

Een belangrijk kenmerk van deze procedure is dat er een overlegfase is ingebouwd. Het aanbestedingsteam gaat in gesprek met gekwalificeerde marktpartijen. De bedoeling hiervan is om te komen tot verduidelijking en aanscherping van de voorwaarden. Marktpartijen kunnen de reikwijdte van het project nader onderzoeken en de aanbestedende dienst kan nieuwe inzichten en creatieve oplossingen onderzoeken. Op basis van de uitkomsten uit dit overleg, past ADT de gunningcriteria en het contract aan. Na vaststelling hiervan door gemeenteraad en Provinciale Staten, worden de partijen uitgenodigd een definitieve aanbieding te doen.

Het project heeft een looptijd van 1,5 jaar.

Nieuws

Meer nieuws over