De nadelen van best practice tools & modellen

13 oktober 2010 Consultancy.nl / Informatie

Management consultants en interne bedrijfsadviseurs gebruiken in toenemende mate best practices als een raamwerk voor het ontwikkelen van klant-oplossingen. Volgens Tom van Sante, directeur Consultancy van Getronics Consulting, leidt het gebruik van best practices af van waar het allemaal om draait: het oplossen van problemen.

Best practices zijn erg geliefd bij adviseurs omdat het een raamwerk en een oplossingsrichting aanreikt voor bepaalde problemen. Een aantal veel gebruikte best practice modellen zijn:

  • (Financial) benchmarking
    Het benchmarken van financiële data t.o.v.  concurrenten om efficiencies te identificeren
  • Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
    Een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie
  • Capability Maturity Model Integration (CMMI)
    Een process improvement model dat een raamwerk biedt voor proces management

Volgens Van Sante zijn best practices een doel op zich geworden, terwijl het au fond hulpmiddelen zijn. Door de focus op best practice zijn er grote groepen adviseurs ontstaan die meer lijken op volgers van een geloof dan op pragmatische gebruikers van best practice. De keerzijde van een best practicebenadering is dat een adviseur wordt voorgeprogrammeerd om conform de grote gemene deler te functioneren en niet meer na te denken over de specifieke situatie waarin de eigen organisatie verkeert. Ook stimuleert het gebruik van best practices geen innovatieve oplossingen - oplossingen worden bedacht die al elders succesvol zijn geïmplementeerd.

De beste manier om in de praktijk om te gaan met best practices is om na te blijven denken bij ieder probleem dat men tegenkomt. Het gaat er dus niet om best practice tools in te voeren maar om de eigen dienstverlening te verbeteren en na te denken over de toekomst en daar de potentiële klanten bij te betrekken. Volgens Van Sante is het dus het beste om gebruik te blijven maken van ons gezonde boerenverstand zodat we dichter bij de oorspronkelijke vraag blijven en op termijn succesvoller zijn.

Nieuws

Meer nieuws over