De Beuk onderzoekt discriminatie Haagse Hogeschool

05 januari 2010 De Beuk Organisatieadvies

In opdracht van de Commissie Gelijke Behandeling onderzocht De Beuk Organisatieadvies of en welke mechanismen een rol spelen bij het ontstaan en instandhouden van discriminatie binnen De Haagse Hogeschool. Febe Deug, Dick Ernste, Mamita van Leeuwaarde en Ina van Diepen voerden het onderzoek uit en formuleerden aanbevelingen. Het onderzoek geeft inzicht in de onderliggende mechanismen die discriminatie in de hand werken én biedt handvatten hoe deze aan te pakken.

Download het rapport Onderzoek naar Discriminatie bij de Haagse Hogeschool

Het college van bestuur van de Haagse Hogeschool onderschrijft de conclusies en heeft toegezegd de aanbevelingen op te volgen. De Beuk Organisatieadvies heeft een jarenlange ervaring op het gebied van diversiteit, de multimensen van verschillende etniciteit, ras of religie zichtbaar te maken. Zoals ook op de Haagse Hogeschool betreft het altijd complexe situaties die uiteengerafeld moeten worden voordat zicht op de situatie, oorzaak en oplossing mogelijk is.

Nieuws

Meer nieuws over