De Beuk evalueert prestaties van Atelier Fryslan

24 juli 2010 Consultancy.nl

Atelier Fryslân, verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit in Friesland, presteert goed. Het Atelier heeft een herkenbare creatieve stijl en levert professionele kwaliteit, met als gevolg dat het bijdraagt aan de ambitie van de provincie om de ruimtelijke kwaliteit op een hoger niveau te brengen. Dat blijkt uit een doorlichting van adviesbureau De Beuk Organisatieadvies.

Download het rappport: Evaluatie Atelier Fryslân

Dit voorjaar voerde De Beuk in opdracht van de provincie Friesland de evaluatie uit van de beginperiode van Atelier Fryslân. Atelier Fryslân, dat inmiddels anderhalf jaar bestaat, is ingesteld om (de bewustwording van) de ruimtelijke kwaliteit in Friesland te verhogen.

De Beuk adviseurs Dorien de Wit, Yung Lie en Ina van Diepen  onderzochten de meerwaarde van het atelier met een digitale enquête, interviews, analyse van documenten, websitebezoek en media-aandacht. Het evaluatieonderzoek werd afgerond met een bijeenkomst waarin betrokkenen reageerden op de bevindingen en de dilemma's uitdiepten.

Nieuws