De Beuk begeleidt enquete van Groepspraktijk Huizen

11 oktober 2011 Consultancy.nl

De Groepspraktijk Huizen ondervraagt jaarlijks haar patiëntenpanel via een digitale enquête. Met de uitkomsten werkt zij concreet aan verbetering van haar dienstverlening. De Groepspraktijk heeft dit jaar De Beuk Organisatieadvies ingehuurd om de uitvoering en verwerking van de enquête te begeleiden. Eduard van Vloten, adviseur bij De Beuk, wordt verantwoordelijk voor de opdracht.

De Groepspraktijk Huizen heeft het adviesbureau ingeschakeld omdat het “belang hecht aan een professionele uitvoering en verwerking van de enquête”. Volgens Eduard van Vloten is een degelijke verwerking en terugkoppeling van de uitkomsten erg belangrijk: “De Groepspraktijk Huizen publiceert de uitslag op haar website, zodat het digipanel en de overige patiënten in de praktijk weten wat de uitkomsten zijn. Wij verwerken de antwoorden van de enquêtevragen naar betrouwbare conclusies. Daarmee kan men gefundeerd maatregelen nemen om verbeteringen door te voeren.”

Nieuws