PLANgroep helpt gemeenten met schuldhulpverlening

29 maart 2012 Consultancy.nl

PLANgroep, onderdeel van de Utrechtse zakelijke dienstverlener Conclusion, heeft een aanbestedings-traject gewonnen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. PLANgroep gaat vanaf 1 april 2012 de BAR-gemeenten ondersteunen met de uitvoering van schuldhulpverlening. PLANgroep kwam als beste uit de bus mede doordat het lid is van de NVVK en doordat het een sterke track record heeft ogebouwd bij meer dan 60 Nederlandse gemeenten. 

Mede als gevolg van de economische crisis hebben in de afgelopen jaren steeds meer mensen te maken gekregen met problematische schulden. Behalve mensen met een laag inkomen of een uitkering zijn dat steeds vaker ook mensen met een midden- of hoger inkomen. Het verbeteren van de effectiviteit van de schuldhulpverlening moet vooral vorm krijgen door een integrale aanpak van schuldensituaties. Dat wil zeggen: niet alleen kijken naar de financiële situatie van de klant maar vooral ook naar de oorzaken ervan zoals bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of psychische problemen.

De drie gemeenten hebben onlangs besloten om de hulpverlening aan inwoners met schulden verder uit te bouwen. Daarmee willen zij voldoen aan de eisen van de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Volgens die wet hebben gemeenten de regierol als het gaat om een effectieve schuldhulpverlening. In de afgelopen jaren werden de gemeenten op het gebied van schuldhulp-verlening geadviseerd door Daniels & Dekkers en Modus Vivendi. Modus Vivendi zal de al gestarte trajecten afmaken, de projecten van Daniels & Dekkers zullen in de komende periode worden overgedragen aan PLANgroep.

PLANgroep zal in opdracht van de drie gemeenten ook nadrukkelijk de samenwerking met lokale partners in het zorgnetwerk opzoeken. Bovendien worden - uit oogpunt van preventie - convenanten gesloten met woningcorporaties, energiebedrijven en ziektekosten-verzekeraars.

* De branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Nieuws

Meer nieuws over