Celerant: werknemers verzetten zich minder snel

02 november 2009 Celerant Consulting

Eén van de gevolgen van de crisis is dat Nederlandse werknemers zich minder snel verzetten tegen een verandering binnen het bedrijf. In een onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) in opdracht van Celerant Consulting zegt slechts 37 procent dat ‘steun krijgen van werknemers’ de grootste barrière is in het doorvoeren van een verandering. Een jaar geleden was dat bijna twee keer zo hoog: 71 procent.

Het onderzoek werd gehouden onder 561 topmanagers wereldwijd. Vorig jaar lieten Nederlandse werknemers zich, in vergelijking met andere landen, relatief erg moeilijk overhalen om mee te gaan met een verandering binnen het bedrijf. Een jaar later zitten de Nederlandse werknemers op een gemiddelde score.

“Dit lijkt erop te duiden dat werknemers meer oog hebben gekregen voor de noodzaak van organisaties om te veranderen”, verklaart Vivek Chaturvedi, Senior Vice President bij Celerant Consulting. “Dat komt overeen met de algemene bevindingen van het onderzoek, dat veel bedrijven de crisis gebruiken als kapstok om de nodige veranderingen door te voeren. Dat managers hierbij meer dan voorheen kunnen rekenen op de steun vanuit de organisatie, is bemoedigend. Een verandering die niet wordt gedragen door alle lagen van het bedrijf heeft een lagere slagingskans.”

Nederlandse managers blijken bovendien meer gericht te zijn op gedrags-verandering dan collega’s in andere landen: 32% noemt gedragsverandering als belangrijkste doel van veranderprojecten in de organisatie (internationaal is dat slechts 19%). Chaturvedi: “Gedragsverandering zou het doel moeten zijn van elk veranderproject. Een organisatie kan alleen beter worden als het onderliggende gedrag van de mensen die de organisatie vormen ook wordt aangepast.”

Over Celerant Consulting

Celerant Consulting (Celerant) is een wereldwijd toonaangevend management adviesbureau, dat operationele transformatie realiseert en toonaangevende bedrijven over de hele wereld en in diverse sectoren helpt meetbare en duurzame prestatieverbeteringen te realiseren.

Vorig jaar hielp Celerant zijn klanten voor meer dan €600 miljoen aan duurzame resultaten te realiseren. De afgelopen 21 jaar is Celerant uitgegroeid tot het grootste onafhankelijke bureau op het gebied van operationele consultancy, met een jaarlijkse omzet van €110 miljoen.

 

Nieuws