Celerant: topmanagers focussen op groei in 2011

02 maart 2011 Celerant Consulting

De belangrijkste doelstelling van topmanagers in 2011 is het realiseren van een omzetstijging. Uit een onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) in opdracht van Celerant Consulting blijkt dat ruim de helft (55%) van veranderprojecten binnen bedrijven gericht zijn op een omzetstijging.

Download hier het rapport 'Leaders of Change'

Van de 288 senior executives die wereldwijd werden ondervraagd, gaf 52 procent aan veranderingen te willen doorvoeren om de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Deze uitkomsten laten zien dat topmanagers, in vergelijking met 2010, weer meer gericht zijn op sales en groei. In hetzelfde onderzoek, een jaar geleden, noemde 66 procentvan de ondervraagden nog kostenreductie als belangrijkste doel van veranderprojecten.

“Veel deskundigen zijn het erover eens dat de economie in 2011 gestaag zal blijven groeien. Bedrijven bereiden zich voor op een groeiende vraag, de prioriteiten worden verlegd van overlevingsstrategieën zoals kostenvermindering naar betere kwaliteit, service en nieuwe producten. Bedrijfsleiders en organisaties kijken naar detoekomst en denken strategisch na over hoe ze zich het beste kunnenpositioneren voor toekomstige groei”, aldus Jacques Heynen, President Europe - Celerant.

Ook blijkt uit het internationale onderzoek dat topmanagers steeds meer tijd steken in veranderprojecten, om de slaagkans te vergroten: 63 procent van de respondenten geeft aan dat ze het afgelopen jaar meer tijd hebben gespendeerd aan veranderprojecten. Nog eens 47 procent spendeerde ook meer geld aan deze initiatieven. Ondanks de toenemende investeringen in tijd en resources, hebben bedrijven het nog steeds moeilijk om veranderprojecten succesvol te implementeren. Volgens het EUI onderzoek mislukt 44 procent van alle veranderprojecten.

“Geen twee veranderprojecten zijn hetzelfde”, aldus Jacques Heynen. “Er zijn veel verschillen tussen organisaties en sectoren, maar duidelijk is dat implementatie een lange adem vergt. Wij geloven dat succesvol verandermanagement gebaseerd is op betrokkenheid van alle lagen in de organisatie – van senior management die de noodzaak en heldere visie uiteen zet, het management team dat de plannen moet opstellen en afgerekendwordt op de resultaten, tot de collega’s op de werkvloer die echt anders moeten gaan werken. Als deze voorwaarden goed zijn ingevuld, is de kans op slagen veel groter.”

Volgens het rapport worden veranderprojecten steeds meer ingezet om te kunnen anticiperen op de druk en uitdagingen van buitenaf. Zes op de tien bedrijven in het onderzoek geven aan dat concurrentie en kostendruk een reden zijn om te veranderen. Voor 36 procent van de ondervraagden is de vraag van klanten naar een betere kwaliteit producten en diensten of productdifferentiatie de aanjagervan verandering.Het onderzoek werd uitgevoerd onder 288 senior executives in 22 landen in Amerika en Europa, waaronder Nederland en België.

Nieuws