Capgemini: Vrachtprijzen wegvervoer gedaald

01 april 2010 Transport

De vrachttarieven in het Europese wegvervoer waren eind vorig jaar weer bijna op het niveau van een jaar eerder. Dat blijkt uit de jongste Transport Market Monitor die adviesbureau Capgemini heeft opgesteld op basis van gegevens van het logistieke platform Transporeon. De barometer berekent per kwartaal een indexcijfer dat de hoogte van de vrachttarieven aangeeft. Dat cijfer bedroeg in het laatste kwartaal van 2008 98,6. In het laatste kwartaal van vorig jaar bedroeg het 94,8.

In de eerste kwartalen van vorig jaar lieten de vrachtprijzen een enorme daling zien. De index kwam uit op 83,5 in het eerste en 84,9 in het tweede kwartaal. De maand februari was zonder meer de rampmaand voor het wegvervoer, met een vrachtprijsindex van slechts 78,7. In de tweede helft van het jaar deed zich een krachtig herstel voor en kwamen de vrachttarieven weer uit op min of meer het niveau van het voorgaande jaar.

Het onderzoek omvat ook een capaciteitsindex, die min of meer een spiegelbeeldig verloop laat zien. Begin vorig jaar was sprake van een enorm capaciteitsoverschot. Dat overschot wordt gemeten door te bekijken hoeveel vrachtruimte wordt aangeboden op ladingaanbod dat verladers via het platform Transporeon te vergeven hebben. Inmiddels is veel capaciteit afgebouwd en is de capaciteitsindex teruggekeerd naar de waarden van 2008.

In het vierde kwartaal zagen de onderzoekers ook kleinere verschillen tussen het hoogste en laagste vrachttarief voor een bepaalde rit. Op het dieptepunt van de crisis bedroegen die verschillen gemiddeld wel 37 procent, in het vierde kwartaal was dat nog slechts 25 procent. Dat kan een indicatie zijn dat de vrachtprijzen dit jaar verder zullen aantrekken, maar de onderzoekers houden een slag om de arm. De markt is momenteel zo beweeglijk en dynamisch dat er nog geen pijl op te trekken is.

Nieuws

Meer nieuws over