Capgemini: Trends in Veiligheid 2010 Rapport

12 oktober 2010 Capgemini

Nederland krijgt de komende jaren te maken met flinke bezuinigingen. Krappere budgetten zetten de openbare orde en veiligheid (OOV) in Nederland onder druk als organisaties in deze sector de huidige manier van werken ongewijzigd voortzetten. Daarom is het van belang dat organisaties die actief betrokken zijn bij publieke veiligheid de financiële druk gebruiken om hun taken efficiënter uit te voeren en vooral om intensiever met elkaar samen te werken. Dit zal ten gunste komen van de vorming van eenduidiger beleid, de harmonisatie van processen en het standaardiseren van belangrijke bouwstenen voor de veiligheid in ons land. Dit is één van de conclusies die getrokken kan worden uit het rapport 'Trends in Veiligheid 2010: Samen werken aan veiligheid' waarmee Capgemini een analyse heeft gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen op veiligheidsgebied.

Het rapport is aangeboden aan drs. A.H.Ch. Annink, secretaris-generaal van het ministerie van Defensie, drs. H.W.M. Schoof, directeur-generaal Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken -namens de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken- en mr. J. Demmink, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie.

Trends in Veiligheid 2010 heeft niet als doel om een waardeoordeel te geven over inspanningen uit het verleden, maar uitdagingen te schetsen waar Nederland de komende jaren voor staat. Dit gebeurt op een pragmatische manier. Waar liggen de kansen? Hoe kom je tot verantwoorde innovaties? En hoe voorkom je dat OOV-beleid wordt gemaakt op basis van krantenkoppen? Het rapport pleit niet alleen voor samenwerking tussen organisaties en mensen in Nederland, maar ook tussen landen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de bestuurlijke aanpak van de misdaad in
Nederland, de noodzaak van een militaire cyberstrategie, de beveiliging van vitale sectoren, het veiligheidsgevoel van de burger en netcentrisch werken, het verbeteren van de eigen informatiepositie door gebruik te maken van de informatie van anderen.

‘De ontwikkelingen die in het rapport worden geschetst zijn heel herkenbaar. Ook binnen de overheid leeft het besef dat samenwerking noodzakelijk is om de openbare orde en veiligheid in ons land in goede banen te leiden. Het rapport biedt een inspirerend perspectief op de manier waarop die samenwerking in de toekomst verder verbeterd kan worden’ aldus Ton Annink, secretaris-generaalvan het ministerie van Defensie.

‘Oplossingen liggen niet direct in de toepassing van nieuwe technologie, maar in het opzetten van projecten die minder geld kosten en meer effect sorteren. Met het rapport willen we de lezer meenemen in de vele mogelijkheden die er liggen om meer met minder te doen’ zegt Geert de Vet, Vice-President Veiligheid bij Capgemini.

Nieuws

Meer nieuws over