Capgemini team richt Utility Consulting Partners op

24 juni 2005 Utility Consulting Partners

Chris IJsbrandy, Theo Fens en Rinke van de Rhee, die tot voor kort het energieteam van Capgemini vormden, gaan zelfstandig verder als adviesbureau Utility Consulting Partners (UCPartners). Er is wel een samenwerkingsovereenkomst met hun voormalige werkgever.

Imago van Capgemini

De beslissing heeft te maken met het imago van Capgemini, zo zegt IJsbrandy tegen Energeia. "Capgemini wordt toch vooral gezien als een automatiseringsbedrijf met allerlei diensten daaromheen. Dat betekent dat je voor strategisch advies minder vaak als partij gezien wordt. Opdrachtgevers kijken wat ze in huis halen, en welke belangen er spelen. Dat is vooral zo bij de overheid."

Theo Fens verwacht dat klanten de weg naar UCPartners wel zullen vinden. "Het is voornamelijk de kleinschaligheid, en daarmee de neutraliteit die klanten aanspreekt. Als je bij een groot bedrijf werkt, heb je soms de plicht dat bedrijf in gang te houden." Het gebeurt dan soms dat consultants in een project worden "meegenomen" om omzet te halen, zegt Fens.
Bij Capgemini was er volgens IJsbrandy ook sprake van "een behoorlijke ICT-component" bij het uitbrengen van advies. Vaak ging het om een advies over de implementatie van softwarepakketten. De bestaande pakketten waren daarbij volgens Fens vaak "te sturend", terwijl volgens hem eigenlijk het bestuursmodel van het bedrijf bepalend zou moeten zijn.

Lopende dossier worden gezamenlijk afgewerkt

De dossiers waar de drie zich nog over bogen, worden gezamenlijk afgewerkt. "We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Capgemini om een transitie mogelijk te maken. We zijn heel vriendelijk uit elkaar gegaan." De samenwerking is echter niet exclusief. "We zullen de komende tijd zien hoe dat precies loopt", zegt IJsbrandy. Hij en Fens maakten ook deel uit van het team dat het jaarlijkse rapport 'Trends in Energy' publiceerde. Dat project blijft in handen van Capgemini. UCPartners is niet van plan om zelf een jaarlijks gelijksoortig rapport op te stellen. Met het nieuwe bedrijf richten de drie zich op zowel overheden als bedrijven. "Het raakvlak tussen het gereguleerde en het vrije deel" van de markt, is volgens IJsbrandy het werkterrein. Hij verwacht door de toenemende Europese regelgeving dan ook steeds meer buitenlandse klanten te werven.

Mogelijkheden buiten de energiesector

Fens en IJsbrandy zien ook mogelijkheden buiten de energiesector, hoewel ze verwachten dat op energie toch de nadruk blijft liggen. Ook binnen bijvoorbeeld de sociale zekerheid- en gezondheidsector zien ze "hoofdpijndossiers" waar door de liberalisering onduidelijkheid is over de regelgeving, en er dus behoefte is aan advies.

Nieuws