Capgemini en Ministerie oneens over IT-contract

16 november 2009 Financieel Dagblad

ICT adviesbureau Capgemini dreigt honderden miljoenen euro's aan omzet mis te lopen na een hoogoplopend conflict met een van zijn belangrijkste Nederlandse klanten. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is bezig een groot uitbestedingscontract van zijn onderdeel Rijkswaterstaat (RWS) met het bedrijf open te breken uit onvrede over de dienstverlening.

Uitbesteding ligt stil

De oorspronkelijke waarde van het 7-jarige contract was euro 230 mln, maar Capgemini hield rekening met een verlenging tot tientallen jaren, zodat de omzetderving kan oplopen tot een veelvoud.

Henk Broeders, directielid bij de Capgemini-groep, bevestigt dat RWS de uitbesteding heeft stilgelegd en dat hij juridisch advies inwint, maar hij vindt het nog te vroeg om van 'verlies' van de order te spreken.

'We zijn in gesprek met RWS over hoe het nu verder moet. Het is wel duidelijk dat ze een andere kant op willen', aldus Broeders. De exacte waarde van het contract wil hij niet prijsgeven. 'Het gaat om een groot langlopend contract dus dan praat je inderdaad al snel over honderden miljoenen. Dat je je juridisch laat bijstaan is dan ook niet ongebruikelijk.'

Nog geen gezamenlijk persbericht

Vanwege de gevoelige aard van de zaak waren de twee partijen aanvankelijk van plan een gezamenlijk perscommuniqué uit te sturen, aldus de bronnen. Dat is er tot nog toe niet van gekomen omdat ze geen overeenstemming konden bereiken. RWS zou Capgemini verwijten een wanprestatie te hebben geleverd. Capgemini wuift dat verwijt weg en zegt aan alle voorwaarden voldaan te hebben. Een rechtsgang zou niet uitgesloten zijn.

Zeldzame gebeurtenis

Het is zeldzaam dat de rijksoverheid lijnrecht tegenover een van haar belangrijkste IT-leveranciers komt te staan. Overheidsinstanties waken er doorgaans voor om conflicten met automatiseerders openlijk te laten escaleren tot rechtszaken vanwege grote wederzijdse afhankelijkheid. Ze zijn eerder geneigd om de hand in eigen boezem te steken, zoals uitkeringsinstantie UWV pas deed toen een groot project ontspoorde onder leiding van IT-bedrijf Logica.

RWS is sinds tweeëneenhalf jaar bezig de ondersteuning van 14.000 werkplekken stapsgewijs over te hevelen naar Capgemini. Enkele weken geleden besloot RWS het migratietraject opeens te bevriezen. Sindsdien zou het ministerie overwegen de klok terug te draaien en het IT-werk weer onder eigen hoede te nemen. Hoeveel het traject tot nu toe heeft gekost is onduidelijk. Een hoge functionaris bij het ministerie zou zijn gesneuveld op het dossier.

Reactie Rijkswaterstaat

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat wil geen commentaar geven op de onenigheid: 'We vinden het niet opportuun uitspraken te doen over onze relaties met leveranciers.' Over het vertrek van Barend Bol, directeur ICT bij RWS: 'In goed overleg hebben we afscheid van elkaar genomen. Dat staat los van onze relatie met leveranciers.'

Voor Capgemini is het verlies van de order een gevoelige nederlaag. Het Parijse hoofdkantoor had hoog ingezet op de relatie met RWS. Het heeft er ook andere trajecten lopen, en hoopte nog veel meer IT-werk van Rijkswaterstaat binnen te slepen. Na de oorspronkelijke contractduur van zevenen-eenhalf jaar had Capgemini een optie tot verlenging met tientallen jaren. Een Londense afdeling van Capgemini hield speciaal toezicht op het project.

Nieuws

Meer nieuws over